Scroll Top

Zarábajú vaše investície dosť na to, aby pokryli infláciu a zároveň zhodnotili kapitál?

salus blog

Hlavným dôvodom investovania, je uchovanie hodnoty kapitálu a zároveň jeho zhodnotenie. Robíte to dostatočne dobre?

Možno patríte do kategórie, ktorí veria, že banka je jediné bezpečné miesto pre vaše financie a peniaze máte radšej odložené na vkladnej knižke, alebo šetriacom účte. Samozrejme je to dobrý nápad, pokiaľ hovoríme o železnej rezerve pre prípad núdze. 

Ak si však takto odkladáte pravidelne dlhé roky, pohroma je na svete. Ešte o niečo väčšej pohrome môžeme hovoriť pri kategórií ľudí, ktorí posunuli level ochrany svojich peňazí na vyššiu úroveň a majú ich uložené doma na „bezpečnom“ mieste.

Nebezpečenstvo zvané inflácia

Tak ako, tešíte sa z vašich úspor schovaných v skrini? Euríčko k euru a za posledných 10 rokov sa toho celkom aj nazbieralo, čo poviete?

Pekná predstava. Až na skutočnosť, ktorá sa vzďaľuje od reality na percentá ďaleko. Znamená to, že akokoľvek ste sa snažili udržať Vaše financie v bezpečí, aj tak z nich ubudlo. Postarala sa o to inflácia. Každým rokom si totiž potichu a nenápadne ukrajuje svoju čiastku. Pýtate sa ako je to možné? Môže za to rast cien a služieb, čo má za následok znižovanie kúpnej sily peňazí.

Inflácia na Slovensku

Inflácia je celosvetový ekonomický jav, ktorý neobchádza ani Slovensko. Od vzniku samostatného štátu vznikla kumulovaná inflácia vo výške 58,52% a od zavedenia Eura v roku 2009 klesla kúpna sila peňazí o 17,86%.

Sporiť peniaze na horšie časy, alebo rôzne iné účely je chválihodné. V tomto prípade však treba rozlišovať medzi nominálnou a reálnou hodnotou peňazí. Sporiteľ, ktorý má na účte odložených €10 000 a napríklad získa nominálny úrok vo výške 2,5 %, sa dostane na konečnú sumu €10 250. Ak medzitým stúpnu ceny vplyvom inflácie o 3 %, na kúpu rovnakého balíka tovarov a služieb, ktorý by takto pred rokom stál €10 000, už teraz potrebuje €10 300. To znamená, že jeho reálny výnos by v skutočnosti predstavoval -0,5 %. Toto je reálna úroková miera, ktorá sa určí odpočítaním miery inflácie (3,0 %) od nominálnej úrokovej miery (2,5 %).

Nominálna vs reálna hodnota peňazí

Z nominálnej hodnoty peňazí sa nenajeme. Pre investora je dôležité si uvedomovať rozdiel medzi nominálnou a reálnou hodnotou  kapitálu a poznať reálne zisky. Veď to je v konečnom dôsledku aj podstata investovania. Zabezpečiť, aby peniaze nestrácali na hodnote a navyše aj zarábali.

Preto je veľmi dôležité dbať o správnu alokáciu investícií. Medzi klasické formy môžeme zaradiť dlhopisy a akcie. Aktíva vo forme dlhopisov sú považované za bezpečnejšiu formu investovania, ale vo veľa prípadoch nemusia pokryť ani výšku inflácie. Naopak akcie sa vyznačujú vyššou mierou rizika, ale zároveň aj vhodnejším nástrojom na zhodnotenie kapitálu.

Aby investor pokoril infláciu a reálne zarobil, jeho cieľom by malo byt zhodnotenie majetku tak, aby mu to prinieslo dostatočné percentuálne zhodnotenie.

Ako teda rozložiť svoje portfólio, aby bol investor schopný v dlhodobom horizonte porážať infláciu a zarábať?

Diverzifikujte svoje portfólio

A tým nemáme na mysli len alokáciu medzi akcie a dlhopisy. V oboch prípadoch sa totiž stále jedná o pasívny prístup a čakanie na reakcie trhov. Komplexnejšia diverzifikácia by mala okrem pasívnej správy majetku zahŕňať aj aktívnu správu. To znamená aktívne riadenie portfólia a schopnosť reagovať na správanie trhov vždy, keď je to potrebné. Zástancovia pasívneho investovania nedajú dopustiť na staré známe klišé, že v dlhodobom horizonte pasívna správa majetku poráža tu aktívnu.

My veríme, že dnes sa nestačí už len prizerať a dúfať v lepšie zajtrajšky. Aktívny manažment dokáže ochrániť portfólio klienta v čase ekonomických kríz a prepadov na trhoch. Znižuje tak riziko straty a prináša stabilnejšie výnosy pre klienta.

História nám stále dookola pripomína, že trhy sú nevyspytateľné a prepady v čase ekonomickej nestability môžu trvať aj niekoľko rokov. Čo v takom prípade, keď práve vtedy investor potrebuje peniaze? A čo v prípade, keď sa investor rozhodne šetriť v krátkodobom horizonte napríklad 3 až 5 rokov… Jedna možnosť by bola alokovať kapitál do bezpečnejších dlhopisov, ktoré pravdepodobne nepokryjú ani infláciu, takže realita bude, že investor aj tak reálne stratí na hodnote kapitálu.

Druhá možnosť je aktívna správa, ktorá chráni majetok aj v krátkodobom horizonte a zároveň dokáže priniesť výnosy, ktoré pokryjú infláciu a atraktívne zhodnotia majetok klienta.

Zanechať komentár