Scroll Top

Wealth management vs privátne bankovníctvo. Spoznajte rozdiely

private banking vs wealth management

Wealth management a privátne bankovníctvo sú termíny, ktoré majú určité podobnosti, ale v konečnom dôsledku sa jedná o dve rôzne finančné služby. Obe sú zamerané na správu majetku bonitnejších klientov, ale iným spôsobom. Wealth management sa zameriava na proces optimalizácie portfólia klienta. Privátne bankovníctvo je banková služba pre bonitnejších klientov, ktorí radi využívajú personalizovanú súkromnú starostlivosť zo strany finančnej inštitúcie.

Privátne bankovníctvo

Je to prémiová služba pre bonitnejších klientov a dnes ju poskytuje takmer každá väčšia komerčná banka. Mať svojho privátneho bankára znamená disponovať majetkom v banke rádovo v desiatkách, alebo stovkách tisíc eur.

Čo sa týka produktov, táto služba ponúka viacej výhod a privilégií, ktoré bežný bankový klient nemá k dispozícií.  Môže sa jednať napríklad o výhodnejšie úrokové sadzby, vedenie spoplatneného účtu zadarmo, atď. 

Nadštandardné služby, ktoré klient dostane môžu mať podobu poradenstva v oblasti financovania, alebo daňovej optimalizácie, či právneho servisu.

Nevýhodu predstavuje samotný privátny poradca. Keďže je zamestnancom konkrétnenj banky, je limitovaný v poskytovaní služieb iba v rámci inštitúcie.

zdroj: ledgerinsights.com

Vedeli ste že…

Špecializované privátne banky ponúkajú klientovi otvorenú architektúru investovania a okrem svojich produktov, mu umožnia investovať aj do iných finančných nástrojov. Retailové banky ponúkajú svojim privátnym kientom iba vlastné produkty.

Wealth management

Pod týmto cudzím termínom sa skrýva pojem “správa majetku.” Je to druh investičného poradenstva, ktoré vykonáva nezávislý poradca, tzv. wealth manager. Sám, alebo väčšinou spoločne s tímom špecialistov pomáha klientom komplexne riadiť ich financie. 

Poskytuje investičné poradenstvo, v ktorom je zahrnuté finančné plánovanie, správa portfólia, alebo plánovanie rizík. Okrem toho rieši daňové poradenstvo a iné rodinné záležitosti spojené s financiami, ako napríklad zabezpečenie rodiny. 

Wealth management poskytuju korporátne entity, nezávislí jednotlivci, alebo skupiny špecialistov, ktoré sa zameriavú na individuálne potreby klienta.

zdroj: medium.com

Kľúčové rozdiely

  • Šité na mieru vs “zabalené” investície
  • Prístup ku klientom
  • Nezávislosť
  • Právomoci

Šité na mieru vs “zabalené” investície

Wealth management

Wealth management kladie vysoký dôraz na klientove potreby, podľa ktorých manažéri starostlivo vypracujú finančný plán a vyberú vhodné investičné produkty. Služba sa zameriava na komplexnú správu majetku klienta tak, aby pokryla všetky oblasti finančného života a primárne plnila všetky jeho ciele. Takto personalizované služby sú časovo náročné a tým pádom aj finančne nákladnejšie. Vďaka vysokej flexibilite sa ale počíta s lepším využitím príležitostí zhodnotenia klientovho majetku. 

Privátne bankovníctvo 

Nie je podmienkou, že privátne bankvníctvo poskytuje klientovi vždy aj investičné služby. Ak k tomu dôjde, možnosti investovania sú obmedzené v drvivej väčšine prípadov na produkty, ktoré banka poskytuje v rámci svojho portfólia. Klientovi tak ponúkne už pripravený investičný balík. Tento spôsob je nákladovo efektívny a prináša menší priestor na chyby.

Prístup ku klientom

Wealth management

Keďže ide o komplexný proces riadenia financií, wealth manažéri sa svojim klientom venujú intenzívnejšie, ako je tomu v prípade privátneho bankovníctva. Pretože manažér zostavuje investičný a finančný plán na mieru, a komplexne sa stará o financie, pravidelný osobný kontakt je dôležitou súčásťou.

Privátne bankovníctvo 

Na druhej strane, privátni klienti síce dostávajú individuálny prístup zo strany bankovej inštitúcie, ale v nižšej miere. Tým že privátne bankovníctvo poskytuje hotové balíky služieb, osobný kontakt s klientom nie je potrebný v tak častých intervaloch.

zdroj: wilsonporter.com

Nezávislosť

Wealth management

Wealth manažéri sa riadia potrebami klienta. Tým, že nie sú zamestnanci banky, majú voľnejšiu ruku pri rozhodovaní, aké postupy a produkty zvoliť pri plnení jeho potrieb. 

Privátne bankovníctvo 

Služba privátneho bankovníctva sa vzťahuje na konkrétnu banku alebo inštitúciu. Špecialista je preto limitovaný pravidlami a postupmi, ktoré musí dodržiavať. 

Právomoci

Wealth management

Wealth manažéri spravujú majetok klienta, tvoria investičné portfólio a majú právomoci, ako napríklad investovať pod menom klienta na jeho účet s cieľom zhodnotenia aktív. Zároveň pokrývajú ostatné oblasti finančného života klienta v jeho mene. 

Privátne bankovníctvo 

Privátni bankári poskytujú rady k investičným plánom, ale nepodieľajú sa priamo na ich realizácií. Napríklad nebudú investovať pod vlastným menom na účet klienta, ani nijako inak zasahovať za klienta do jeho rozhodnutí.

Záver

Spoločnou devízou privátneho bankovníctva a wealth managementu je, že klienti majú prístup ku svojim špecialistom hneď a bez akéhokoľvek čakania v rade. Výhodou je, že klienti privátneho bankingu zároveň nemusia stále dookola vysvetľovať iným zamestnancom ich finančnú situáciu a požiadavky. Celý servis vrátane bežných bankových produktov má pod palcom ich privátny bankár. Wealth manažéri neposkytujú bankové služby, ale komplexne riešia financie svojich klientov.

Zanechať komentár