Scroll Top

Výhody Aktívneho Investovania nielen v roku 2020

jamie-street-VP4WmibxvcY-unsplash

Pod aktívnym investovaním si môžeme predstaviť investičnú stratégiu, ktorá zahŕňa nákupnú a predajnú aktivitu správcov fondov. Aktívni manažéri nakupujú investície a neustále monitorujú svoju činnosť, aby svoje portfólia čo najlepšie znásobili. Rozumne investovať v roku 2020 a stabilne zhodnocovať peniaze je cieľom aktívnej správy.

Aktívne investovanie vyžaduje mnoho angažovanosti. Na rozdiel od manažérov, ktorí používajú stratégie pasívneho investovania a veria v dlhodobé zhodnocovanie formou „nakúp a čakaj“ tí aktívni sledujú pohyby cien neustále. Na základe rôznych technických a fundamentálnych nástrojov sa snažia kúpiť a predať v tom „najlepšom čase.“

Výhody aktívneho investovania

Riadenie rizika: Aktívne investovanie umožňuje správcom peňazí prispôsobiť portfóliá investorov tak, aby boli v súlade s prevládajúcimi trhovými podmienkami. Napríklad v období finančnej krízy v roku 2008 mohli správcovia investícií upraviť expozíciu portfólia vo finančnom sektore, aby znížili riziko svojich klientov na trhu.

Krátkodobé príležitosti: Ceny investičných nástrojov väčšinu času na trhu oscilujú, to znamená, že sa pohybujú hore dole. Šikovní investori dokážu využiť tieto krátkodobé obchodné príležitosti a zúročiť vo svoj prospech.

Hedžovanie: Správcovia fondu si vedia svoje pozície „ustrážiť“ napríklad otvorením rovnakého obchodu rôznymi technikami na protistranu a tým znižujú riziko.

Diverzifikácia: Aj aktívna forma investovania dovoľuje nakúpiť a spravovať inštrumenty z rôznych oblastí. Či už je to oblasť technologická, priemyselná, alebo hocijaká iná, rozdelenie portfólia zohráva veľmi dôležitú úlohu v riadení rizika.

Výsledky: Aktívne investovanie dovoľuje správcom peňazí uspokojovať špecifické potreby svojich klientov. Napríklad formou už spomínanej diverzifikácie, nastavením portfólia podľa želaného časového horizontu, alebo sa dokonca sústrediť na cielenú návratnosť investícií.

Samozrejme ako hocijaká iná forma investovania, aj tá aktívna má svoje proti.

Náklady: Aktívne investovanie môže byť nákladné vzhľadom na potenciál mnohých transakcií. Ak investor neustále nakupuje a predáva akcie, provízie môžu ovplyvniť celkovú návratnosť investícií. Poplatok za správu sa platí totižto bez ohľadu na to, či je fond úspešný, alebo nie.

Minimálna výška investícií: Aktívne fondy často stanovujú minimálne investičné prahy pre potenciálnych investorov.

Aktívne investovanie je vo svete veľmi obľúbená forma zhodnocovania peňazí. Vložíte financie do rúk profesionálov, ktorí sa starajú o to, aby sa tak dialo čo najefektívnejšie.

Zanechať komentár