Salus Populi | V čom je sila družstva

V čom je sila
družstva?

salus populi team

Vstupom do družstva sa stávate plnohodnotným členom s hlasovacím právom.

Spolupodieľate sa tak na podnikateľských aktivitách družstva a zároveň si môžete zvoliť váš smer, do ktorého nasmerujete váš členský vklad ako aj vašu aktivitu.

Dostávate sa k výnimočným podnikateľským príležitostiam
v miliónoch eur, skúsenostiam a know-how, na ktorých sa môžete podieľať vďaka našej podnikateľskej platforme.

"Zarábať podnikaním môže
aj nepodnikateľ. "

Stabilný výnos

Môžete si užívať výhody pravidelnej mesačnej renty, alebo si nastaviť vlastné ciele ako bývanie, nové auto, cestovanie, štúdium, prípadne úplnú finančnú slobodu. Istota stabilného výnosu je príjemná v každých časoch a v krízových prináša stávku na život v pohode.

Nízke riziko

Peniaze sú diverzifikované na mnoho smerov. To prináša vyšší zisk aj vyššiu mieru bezpečia. Zásadne lepšiu, ako keď sa rozhodnete podnikať len v jednom odvetví. Máte dispozícií niekoľko stratégií a aktivít, podľa vašich plánov, zámerov, cieľov ako aj skúseností a know-how vás a ostatných členov družstva.

Peniaze vždy k dispozícii

Vždy keď budete potrebovať, môžete svoje peniaze bez obmedzení vybrať. Nemusíte s výberom vašich peňazí čakať na „lepšie časy“ a tak odkladať svoje sny.

Najčastejšie kladené otázky

Salus Populi je moderné družstvo, ktoré prináša aj možnosť flexibilne podnikať a podieľať sa na podnikateľských príležitostiach veľkých hráčov. Zaoberáme sa aktívnym zhodnotením kapitálu družstva.

Majetok Salus Populi je tvorený členskými vkladmi jeho podielnikov, pričom sa každý z nich podieľa na hospodárskom výsledku alikvotne na základe výšky svojho členského vkladu. Odmenou manažmentu spoločnosti je podiel na dosiahnutom výnose

Našou víziou je priniesť aktívne riadené podnikateľské portfolio ľuďom, ktorí si chcú rozšíriť oblasť podnikania alebo chcú podnikať bez toho, aby sa stali podnikateľom. 

Prístup je založený na pridanej hodnote, ktorú prinášame v podobe aktívnej správy  podnikateľského portfólia a zdieľaní skúseností a know how medzi členmi družstva. Vďaka tomu dokážete operatívne riadiť obchody a využívať výnimočné príležitosti na trhu.

Členom sa môže stať plnoletá fyzická osoba alebo právnická osoba zo Slovenskej republiky alebo zahraničia.

Členovia s vkladom vyšším než 3 000 EUR budú dostávať privátne ponuky na samostatné projekty a členovia s vkladom vyšším než 15 000 EUR majú nárok na mesačné vyplácanie výnosov vo forme renty.

Cieľom Salus Populi je stabilne dosahovať absolútne pozitívny výnos bez ohľadu na vývoj finančných trhov, svetovej ekonomiky alebo ďalších externých faktoroch. Členstvo v Salus Populi teda predstavuje ideálny doplnok do klasického akciového a dlhopisového portfólia.

Táto možnosť bude k dispozícií na začiatku roka 2021.