Scroll Top

V čom je sila družstva

V čom je sila
družstva?

Sme jediná FinTech platforma, na ktorej získate prístup k nástrojom veľkých investičných hráčov. Na jednom mieste tak tvoríte diverzifikované podnikanie s vyšším výnosom. Unikátnosťou je, že portfólio aktívne meníte podľa trhových podmienok.

"Dostanete sa
k príležitostiam, ktoré boli
doteraz vyhradené len pre
veľkých investičných hráčov."

Stabilný výnos

Istota stabilného výnosu je oslobodzujúca za každých okolností. V ťažkých časoch ekonomickej nestability však dokáže v oveľa väčšej miere prispieť k pokoju na duši. Vďaka lepšej odolnosti voči trhovým šokom dokáže aktívna správa efektívnejšie dosiahnuť nastavené ciele, akými môžu byť bývanie, nové auto, cestovanie, štúdium, prípadne úplnú finančnú slobodu.

Nízke riziko

Na základe stanovenia cieľov je k dispozícií niekoľko stratégií a aktivít zastrešené dlhoročnými skúsenosťami a know-how členmi družstva. Peniaze sú diverzifikované na mnoho smerov. To prináša vyšší zisk a zároveň aj vyššiu mieru bezpečia. Zásadne lepšiu, ako keď sa rozhodnete podnikať či investovať len v jednom odvetví alebo sám.

Flexibilita

Podiel v družstve môžete vždy previesť na tretiu osobu alebo eventuálne vystúpiť z družstva. Našim cieľom je družstvo stavať tak, aby členské podiely atraktívne na sekundárnom trhu a vy tak mohli mať váš kapitál k dispozícii.

Najčastejšie kladené otázky

Salus Populi je moderné družstvo, ktoré prináša aj možnosť flexibilne podnikať a podieľať sa na podnikateľských príležitostiach veľkých hráčov. Zaoberáme sa aktívnym zhodnotením kapitálu družstva.

Majetok Salus Populi je tvorený členskými vkladmi jeho podielnikov, pričom sa každý z nich podieľa na hospodárskom výsledku alikvotne na základe výšky svojho členského vkladu. Odmenou manažmentu spoločnosti je prípadný podiel na dosiahnutom výnose

Našou víziou je priniesť aktívne riadené podnikateľské portfolio ľuďom, ktorí si chcú rozšíriť oblasť podnikania alebo chcú podnikať bez toho, aby sa stali podnikateľom. 

Prístup je založený na pridanej hodnote, ktorú prinášame v podobe aktívnej správy  podnikateľského portfólia a zdieľaní skúseností a know how medzi členmi družstva. Vďaka tomu dokážete operatívne riadiť obchody a využívať výnimočné príležitosti na trhu.

Členom sa môže stať plnoletá fyzická osoba alebo právnická osoba zo Slovenskej republiky alebo zahraničia.

Členovia s vkladom vyšším než 3 000 EUR budú dostávať privátne ponuky na samostatné projekty a členovia s vkladom vyšším než 15 000 EUR majú nárok na úplne špeciálne podnikateľské príležitosti.

Cieľom Salus Populi je stabilne dosahovať absolútne pozitívny výnos bez ohľadu na vývoj finančných trhov, svetovej ekonomiky alebo ďalších externých faktoroch. Členstvo v Salus Populi teda predstavuje ideálny doplnok do klasického akciového a dlhopisového portfólia.

Táto možnosť bude k dispozícií na začiatku roka 2021.