Scroll Top

Správa o družstve- Máj

Magnifying_Glass_Stock_Market_Chart-780x438

Vážení partneri

radi by sme sa vám opäť prihovorili prostredníctvom mesačného newsletteru. Posledné týždne pozorujeme zväčšujúcu sa priepasť medzi náladou na finančných trhoch a reálnymi ekonomickými podmienkami vo svete. Centrálne banky uvoľnili obrovské množstvo peňazí za účelom udržania a ozdravenia ekonomiky počas COVID-19 pandémie. Centrálna banka USA dokonca začala nakupovať rizikovejšie dlhy spoločností, ktoré sa počas pozitívneho obdobia zadĺžili viac ako mali. Strach z inflácie sa ukazuje ako neopodstatnený. Reálnou hrozbou je deflácia, čo ukazuje aj prieskum FEDu.

Americká Wall Street vníma tieto kroky zjavne pozitívne ako jasný prejav záchrany a náznak, že najhoršie obdobie je za nami. Akciové tituly sa rozbehli a od svojho predošlého dna vykázali viac ako 35% nárast hodnoty. Veľké hedgové fondy sa v posledných dňoch vyjadrili, že budú nasledovať v
nákupoch všetko, čo nakupuje centrálna banka. Je historicky dokázané, že s centrálnymi bankami sa neoplatí bojovať. Účastníci trhu sa zhodli, že korporátne výnosy sa vrátia na predkrízové hodnoty v roku 2021 po tom, čo tento rok trošku zakolíšu.

Medzitým však ľudia žijú v reálnom svete a stretávajú sa s reálnou ekonomikou. V USA pribudlo len za posledný mesiac viac ako 20 miliónov nezamestnaných, čo znamená, že boli „zmazané“ všetky pracovné miesta vytvorené od poslednej krízy. Spotreba a produkcia v marci skolabovali. Ľudia prišli o podstatnú časť svojich príjmov alebo úplne stratili zamestnanie a keďže zostali uväznení doma, prestali nakupovať takmer všetko okrem potravín. To naznačuje, že ekonomická kríza ešte len príde.

Pozitívne očakávania sú založené na pár predpokladoch: že nezažijeme ďaľšie vlny pandémie, že ekonomická aktivita sa vráti do starých koľají v najbližších mesiacoch a že stimuly bánk a vlád vytvoria solídne základy pre ďaľší rastový cyklus.

Realita však vyzerá nepríjemne a napriek zotavovaniu sú očakávané obrovské poklesy ukazovateľa HDP. Aj napriek stagnujúcej inflácii je očakávaný signifikantný rast akciových trhov v dôsledku intervencií centrálnych bánk. Rozdiel medzi finančnými trhmi a reálnou ekonomikou sa zväčšuje. Finančný systém sa stal v dôsledku podporovania rastu na úkor enormného dlhu veľmi labilný. Obávame sa, že nás čakajú reálne kolapsy, krachy spoločností a ďalšia volatilita na finančných trhoch. Po desaťročí nízkej produktivity, nízkych výnosov a vysokej finančnej zadĺženosti teda môže reálnu ekonomiku prichádzajúca fáza nepokoja oslobodiť.

Nálada na trhoch často predchádza reálny výsledok. Predpokladáme teda, že dlhodobé trendy predaja a profitov spoločností by mali zostať nedotknuté. Reálnym rizikom teda zostáva post- pandemický nástup recesie v reálnej ekonomike a útok na stabilitu finančného systému. Nakoľko
vnímame stabilitu akciového a kreditného trhu ako najväčší otáznik, z 80% ostávame verní komoditným a menovým trhom


Zanechať komentár