Správa o družstve- Jún

1571226614758658

Vážení partneri,

sme radi, že sa k Vám môžeme opätovne prihovoriť. V tomto liste by sme Vám radi priblížili, ako vnímame aktuálne dianie nie len na finančných trhoch. Už minulý mesiac sme poukázali na fakt, že rozdiel medzi stavom reálnej ekonomiky a vývojom finančných trhov, je priepastný.

Neodškriepiteľným faktom však je, že mnohí ekonómovia na tento problém poukazujú už dlhé roky. Ako je možné, že tak evidentný stav môže s vedomím väčšiny zúčastnených pretrvávať tak dlho?

Čo na to hovorí Paul Marshall

Podľa Paula Marshalla, manažéra jedného z najväčších hedžových fondov, spravujúceho 44 miliárd amerických dolárov, všetci trpíme tzv. kognitívnou zaujatosťou. Ide o fakt, že niektorí z nás sú príliš jednoducho ovplyvniteľní a vtiahnuteľní do konania na základe dobre vyzerajúcich príbehov a unikátnych príležitostí. Ďalší podliehajú hráčskej vášni a očakávajú, že sa po každých správach budú diať veľké veci.

Trhy sú exemplárnym prípadom toho, čo nemôže byť vnímané výhradne racionálne. Ide o extrémne komplexný systém rozhodnutí. Rozhodnutí tvorených obrovským množstvom polo informovaných, až úplne neinformovaných a najmä omylných ľudí, s množstvom vlastných záujmov.

Finančné trhy sú neefektívne, ceny majú pamäť, takže dnešná hodnota ovplyvňuje zajtrajšiu. Nič sa neobchoduje vo vákuu. Diamanty sú v porovnaní s vodou neužitočné, napriek tomu sú oveľa hodnotnejšie (pokiaľ sa neocitnete na púšti umierajúci od smädu, bez vody).

Ako sa k tomu stavia Salus Populi

V Salus Populi sa zhodujeme s názormi, že tento stav bude pretrvávať a ľudia budú svojimi omylnými rozhodnutiami vytvárať trhovú neefektivitu. Z tej však dokáže šikovný manažér profitovať. Dôležitou súčasťou monitorovania a vyhodnocovania trhu sú stroje a algoritmy. Tie však stále nevyhrali nad ľudskou flexibilitou a schopnosťou improvizovať. Algoritmy zväčša zlyhávajú v časoch krízy, nakoľko nedokážu reagovať na nové skutočnosti, kým nie sú zapracované tradermi do ich pravidiel rozhodovania.

V Salus Populi sme si osvojili hybridnú stratégiu medzi fundamentálnym a systematickým tradingom. Algoritmy nám pomáhajú vyhodnocovať veľké množstvo údajov, ktoré človek nedokáže spracovať s takou rýchlosťou a efektivitou. Návrhy a rozhodnutia systémov sú následne posudzované a dohliadané ľudmi, ktorí naopak dokážu improvizovať a reagovať efektívnejšie na konkrétny súbor okolností.

Aj napriek tomu, že je aktuálna situácia ťažko čitateľná a nikto nedokáže predpovedať budúcnosť, je našou prácou prijať kvalifikované rozhodnutia. Na základe nášho prístupu sme sa rozhodli zaujať obchodné pozície, ako v štandardných trhových podmienkach. Veľký dôraz však dávame na monitorovanie a pripravenosť reagovať na nepredvídateľné situácie. Týmto spôsobom sa usilujeme o dosahovanie ziskov a súčasné eliminovanie veľkých prepadov a zvýšenej volatility. Teší nás, že spoločne dosahujeme pozitívne výsledky aj v časoch krízy a neistoty.

Zanechať komentár