Scroll Top

Správa o družstve – Apríl

luke-chesser-JKUTrJ4vK00-unsplash

Mesiac apríl je za nami a my sme radi, že sa k Vám môžeme opäť prihovoriť.

Situácia na trhoch je rovnako nepredvídateľná, ako samotný vývoj pandémie COVID-19. Svet, aký sme poznali sa nadobro zmenil, tento šok nás všetkých poznačil. Tak, ako sa najpostihnutejšie štáty odhodlávajú otvárať svoju ekonomiku a usilujú o návrat k normálu, tak aj investori začali vyhľadávať vhodné investičné príležitosti. Aj keď je vyhľadávanie týchto príležitostí a aktív so zaujímavým profilom zhodnotenia relatívne náročné,uplynulý mesiac sme dosiahli opatrné zhodnotenie 2,122%. (SP 1.49%)

Náš názor zostáva nezmenený. Aktívna správa spolu s dokonale diverzifikovaným portfóliom je minca, na ktorú sme ochotní staviť. Sme radi, že sa náš prístup osvedčuje v čase a meniacich sa podmienkach. 

Na investičnom spektre sa vytvárajú dva pomyselné tábory. Ten prvý hovorí o extrémne rýchlej reakcii vlád a bánk a prijatí efektívnych opatreniach, ktoré by mali zabrániť príchodu recesie. Členovia táboru optimistov sú odhodlaní nakupovať a označujú túto situáciu ako výnimočnú príležitosť.  Aj keď nie sme ráznymi odporcami  ani zanietenými stúpencami týchto názorov, optimistická nálada vo výsledku prospeje všetkým.

Je dilemma, či by sme mali označiť členov druhého táboru za pesimistov alebo realistov. Viacerí burzoví veteráni označujú rast, ktorý sme na akciových trhoch videli za posledný mesiac, za niečo, čo už videli. A môžu mať pravdu.

Prinášame pár zaujímavých faktov.

Neexistuje dopyt – ropná kríza

Aprílový kontrakt ropy WTI prepísal 150-ročnú históriu. Po prvýkrát v histórii sa cena čierneho zlata ocitla v negatívnom teritóriu a uzatvorila obchodný deň na hodnote – 37.63 dolárov za barel. Ponuka na trhu nepredvídateľným spôsobom prevýšila dopyt, ktorý sa v dôsledku pandemických opatrení zmenšil. Niektoré energetické spoločnosti ohrozuje bankrot, nakoľko skladovacie kapacity dosahujú svoju kapacitu. 

Aby sme pochopili túto situáciu v celej svojej veľkosti, ekonómovia z Deutche Bank vytvorili dva grafy : cenu ropy v nominálnych cenách a v reálnych cenách prispôsobených o infláciu( v USD)

Z grafu je viditeľné, že sa pohybujeme v oblasti cien z konca 19 storočia. Za toto obdobie vzrástla inflácia v USA o +2870% a index SP500 o neuveriteľných 31 746 505%

Záverom zostáva, že takéto nízke ceny pravdepodobne zostanú nezmenené, pokiaľ neklesne produkcia a nenaplnia sa všetky skladovacie kapacity. Tak signifikantná úprava ponuky by mala pomôcť trh stabilizovať do konca roku 2020, avšak udržanie rovnováhy a rast ceny bude závislý na obnovení dopytu. 

Paralela COVID-19 s Veľkou hospodárskou krízou 1929

Akciový index Dow Jones sa obchodoval v 30tych rokoch 20 storočia a poskytuje nám zaujímavé porovnanie a možné očakávania vývoja ekonomickej krízy, akú zažívame práve dnes. Veľká hospodárska kríza je charakterizovaná obrovským dlhom ekonomiky (viac ako 100% HDP v USA) a vysokou mierou nezamestnanosti. Dnes zažívame vysokú mieru neistoty ohľadom ekonomického vývoja a hospodárskeho rastu, ako tomu boli aj v tomto období. Ako vidíte, paralela znázornená grafiky je taktieť pozoruhodná. 

V červenom poli sa nachádza tzv fáza neistoty, ktorú nasleduje prudký rasta nové historické maximá

Nasleduje prudký par (49% v rokoch 1929 a 38% v 2020) čo je jasným signálom že pretrvávajúci rastúci trend je ohrozený.

Nakoniec, tesne pred tým ako sa celá verejnosť zhodne a pocíti recesiu, vidíme rýchly pokus o zotavenie trhu. V oboch prípadoch bol pád nasledovaný silným rastom a zmazanie zhruba 50% straty. 

Tento pattern sa opakuje. V ekonomike je opätovne obrovské množstvo dlhov, nezamestnanosť v dôsledku COVID-19 vystrelila takmer zo dňa na deň a akciové trhy sa prepadli. Zotavenie cien akciového trhu je následkom nižšej ceny, ktorá upútala investorov. Avšak počas nasledujúcich rokoch budú ľudia z viacerých dôvodov nútený predávať svoje pasívne investície z dôvodu ich nedostatočné výnosu a osobnej potreby hotovosti. 

Na záver, nie je isté že sa táto situácia z minulosti zopakuje v plnej svojej sile. Avšak sme presvedčení, že na konci roku 2020 budú ceny akciových trhov výrazne nižšie ako ich vidíme dnes. Investovanie do akcií nevnímame ako vhodnú stratégiu, ich rast nemôže pokračovať pokiaľ sú ťahané obrovským dlhom. 

Inflation adjusted SP500

Radi by sme Vám dali do pozornosti graf akciového indexu SP500 upraveného o infláciu. Náš pohľad je, že vzhľadom na jeho vysokú volatilitu je pasívna výnosnosť tohoto inštrumentu nízka. Pravidelné investovanie do akcií (pasívne investovanie) teda potrebuje diverzifikáciu v podobe iných aktív a stratégií, kvôli vyváženiu výnosov aj rizika. Domnievame sa, že iba vyvážené portfólio dokáže dosiahnuť vyššie zhodnotenie sprevádzané menšími výkyvmi a teda nižším rizikom. 

Záver

Podľa Bloomberg Economics je pravdepodobnosť recesie v nasledujúcich 12 mesiacoch rovná 100%, teda istote. To by znamenalo koniec najdlhšej expanzie USA. Pohnú sa ľady a mocenstvo v rôznych odvetviach sa bude prerozdeľovať nanovo. Je možné, že stojíme na pokraji dlhotrvajúcej recesie. Enormná nezamestnanosť môže byť dočasná, avšak pravdepodobnosť reštrukturalizácie odvetví, spotrebiteľského správania, nárast automatizácie a decentralizácie môže viesť k novým paradigmám. Nový svet má však potenciál obrovského rozmachu a ekonomického rastu. 

Ktorou z týchto ciest sa ľudstvo vidá ešte nikto netuší. Dnešná sitiácia nás učí v priamom prenose, že musíme myslieť na svoju budúcnosť a dbať nie len o zdravý a aktívny život, ale zaujať rovnaký postoj aj k svojim investíciám. 

Rýchlosť reakcie, riadenie rizika a diverzifikácia neboli za posledných takmer 100 rokov tak dôležité, ako práve dnes.

Zanechať komentár