Scroll Top

Seriál investičnej terminológie- 2. časť alternatívne investície

dreamstime_m_22854552

Nadväzujúc na prvú časť, kde sme si pod lupu zobrali akcie a dlhopisy, tento článok bude trochu z iného súdka. Pri investičných nástrojoch ostaneme. Dnes by som sa ale zameral na iný spôsob investovania. Aktívna správa alternatívneho investovania je nástroj, pri ktorom sa investor nemusí spoliehať iba na rast trhov, ale rovnako efektívne dokáže využiť ich poklesy. Zoznámte sa s hlavnou výhodou tejto formy zhodnocovania majetku. Aj takéto nástroje nám ponúka dnešná, pokročilá doba.

Formy alternatívneho investovania

Alternatívne formy investovania majú najrôznejšie podoby. Môžeme si predstaviť aspoň niektoré:

1.       Hedžové fondy

2.       Reálne aktíva

3.       Private equity

Hedžové fondy sú považované už za akýsi symbol alternatívnych investícií. Sú to privátne investičné spoločnosti, ktoré využívajú menej regulované prostredie na efektívnejšie dosahovanie cieľov pre svojich klientov. Nástroje a stratégie ktoré sú používané, sa značne odlišujú od tých, využívaných v klasických podielových fondoch.

Pod reálnymi aktívami si môžeme predstaviť napríklad pozemky, nehnuteľnosti, ale i komodity ako sú nerastné suroviny, poľnohospodárske plodiny, umenie, zberateľské kúsky automobilov či dokonca alkohol. Táto forma investovania si väčšinou vyžaduje veľký kapitál. Jednou z hlavných nevýhod môže byť ich likvidita. Nie vždy sa nájde v krátkej dobe kupec so záujmom o zberateľské auto, alebo drahý obraz.

Pojmom Private equity sa označujú spoločnosti, ktoré nie sú verejne obchodovateľné. Cieľom je financovanie začínajúcich spoločností a ich rozvoja kvôli nedostatočnej veľkosti, alebo histórií. Zámerom private equity spoločností je kapitálovo vstúpiť do spoločnosti s veľkým potenciálom vysokého výnosu, ktorý však prináša rovnako aj riziko.

Alternatíva pre každého

Výraz „Trhy padajú, želajte si v portfóliu alternatívne investície,“ má svoje opodstatnenie. Alternatívne investície sú vyhľadávané investormi, aby v neistých časoch chránili svoj majetok. Ochrana majetku kúpou umeleckého diela, alebo diamantov, je pre drvivej väčšine investorov nedostupná možnosť. 

Zato aktívna správa alternatívnych investícií môže byť voľba pre investorov, ktorí hľadajú oveľa dostupnejšiu flexibilitu vo veľkosti vloženého kapitálu. Členskou výhodou družstva Salus Populi je aj to, že využíva aktívnu správu majetku za podmienok, ktoré nie sú inak verejne dostupné.

A ako som už spomenul na začiatku článku, tento spôsob prináša pre svojich klientov výnos, ktorý nie je generovaný iba rastúcou aktivitou na trhoch. Táto inovatívna forma zhodnocovania majetku je účinná v oboch smeroch. Trhy klesajú a naši podielnici i napriek tomu zhodnocujú svoj kapitál. Profesionálni manažéri využívajú svoje zručnosti na generovanie zisku na verejne obchodovateľných trhoch či už nákupom, alebo predajom.

Takže, ak napríklad klesajú akciové trhy, portfólio manažér je schopný akcie predať bez toho, aby ich predtým vôbec nakúpil a tak zarobí na akciových prepadoch. Je to takzvané shortovanie. Opačná situácia vzniká pri nákupoch a tej sa hovorí longovanie.

David Swensen vie ako na to

Zhodnocovanie kapitálu aktívnym prístupom je pre svoju efektívnosť obľúbeným nástrojom aj u svetových manažérov. Jedným z nich je David Swensen. Patrí k najúspešnejším a najuznávanejším portfólio manažérom na svete a tiež povedal alternatívnym investíciám „áno.“ V roku 1985 začal riadiť endowment fond na Yale univerzite.

V tom čase bola výška spravovaného kapitálu na úrovni 5 miliárd dolárov s tradičnou diverzifikáciou kapitálu medzi akcie a dlhopisy. David videl príležitosť ako zefektívniť zisky v alternatívnych investíciách a tak postupne alokoval väčšiu časť portfólia práve tam. V dnešnej dobe je hodnota fondu na tridsiatich miliardách dolárov.

Záver

Alternatívne investície prinášajú ochranu pred prepadmi na trhoch, ale rovnako ako všetky druhy investícií, nesú so sebou aj určité riziká. Môžeme hovoriť hlavne o neinformovanosti a nedostatočných skúsenostiach riadenia rizík. Ale skúsení portfólio manažéri dokážu so správnym prístupom svojim klientom generovať atraktívne a dlhodobo stabilné výnosy, ktoré za sebou zanechajú aj výkony klasických podielových fondov.

Zanechať komentár