Scroll Top

Seriál investičnej terminológie- 1. časť akcie a dlhopisy

dreamstime_m_7100038

V tomto seriály načrieme do investičnej terminológie, predstavíme si najrozšírenejšie nástroje a spôsoby zhodnocovania majetku. Investovanie je činnosť, ktorá ponúka nevyčerpateľnú studnicu možností. Podľa môjho názoru, je to zároveň jedna zo zásadných častí finančnej gramotnosti, ako celku.

Pýtate sa prečo?

Byť finančne gramotný znamená vedieť narábať efektívne s vlastnými peniazmi v rôznych životných situáciách a zároveň byť schopný ich ochrany pred ekonomickými vplyvmi akými sú napríklad inflácia, či kríza. V dnešnom dieli si bližšie povieme o pravdepodobne stále najobvyklejších, aj keď možno nie práve najefektívnejších nástrojoch.

Už v dávnej histórií za čias Mezopotánie okolo roku 3,000 p.n.l. naši predkovia vedeli, čo investovanie obnáša. Počas vyše päťtisíc rokov trvajúceho vývoja, si investovanie prešlo rôznymi formami a podobami. Od najjednoduchších foriem, cez založenie amsterdamskej burzy v 1787 až po algoritmické obchodovanie a privátnu správu majetku v 21. storočí.

S rozvojom našej spoločnosti prichádzajú aj nové možnosti zhodnocovania kapitálu a investovanie do akcií, alebo dlhopisov v podielových fondoch začínajú dopĺňať atraktívnejšie spôsoby. Trhy nám totiž ponúkajú viac, ako sa len viesť na vlnách ekonomického blahobytu. Odborníci zo sveta investícií dokážu vhodnými nástrojmi svojim klientom zabezpečiť kladné zhodnotenie kapitálu aj v ťažkých časoch kríz a ekonomickej neistoty. Nasledujúce dva nástroje do tejto kategórie nepatria, ale nespomenúť ich, by bol veľký hriech. Je to totiž…

Nestarnúca klasika

Akcie

Investovanie do akcií rôznych spoločností stále patrí k najrozšírenejším spôsobom zhodnocovania majetku. Akcie sú cenné papiere, ktoré predstavujú majetkový podiel investora na konkrétnej spoločnosti. Ako príklad môžem uviesť hodnotu jednej akcie 100€. Ak sa rozhodnete investovať 10,000€, bude vám vydaných sto akcií upísaných na vaše meno. Stávate sa akcionárom firmy a máte možnosť podieľať sa na zisku spoločnosti v podobe dividend, riadení spoločnosti a rovnako sa podieľate aj na stratách spoločnosti. Toto je príklad fyzického vlastníctva akciových cenných papierov.

Akcie veľkých firiem môžeme obchodovať aj vo forme derivátov na finančných burzách. Vlastníci tak vedia profitovať aj z cenového rozdielu. Ak sa kúpená akcia v hodnote 100€ obchoduje na burze napríklad za cenu 110€, vlastník tak pri predaji profituje na rozdiely ceny. Samozrejme to platí aj naopak. Ak sa akcia obchoduje pod úrovňou 100€, vlastník akcií by pri predaji svojho podielu dosiahol stratu. Obchodovať na burze tak môžete bez fyzického vlastníctva akcií a podieľate sa na zisku alebo strate podľa pohybu cien na burze.

Investovanie do akcií je vhodné pre investorov, ktorí majú záujem zhodnocovať svoj kapitál z dlhodobého hľadiska v horizonte viacerých rokov. Je to z toho dôvodu, že tento spôsob predstavuje zároveň aj vyššie riziko volatility. Akcie dokážu robiť v krátkodobom horizonte veľké cenové výkyvy, či už smerom hore, alebo smerom dole. Pri správne zvolenej stratégií to vie byť z dlhodobého hľadiska investícia ohodnotená zaujímavými výnosmi v radoch desiatkach percent za dekádu.

Dlhopisy

Dlhopisy sú ďalším obľúbeným nástrojom finančného trhu. Sú preferované investormi, ktorí uprednostňujú kľudnejšie formy zhodnocovania peňazí. To sa odráža aj na trhovej výkonnosti, ktorá je oproti investovaniu do akcií často krát na niekoľkonásobne nižšej úrovni. Dlhopisy sú tiež cenné papiere, ale majú iný charakter. Je to dlhový cenný papier a pri nákupe sa nestávate spolumajiteľom spoločností. Takáto investícia predstavuje pôžičku emitentovi a úrok predstavuje vašu odmenu za požičané peniaze. V tomto prípade sú investované peniaze vložené do projektov, ktoré majú za cieľ generovať zisk a z nich sú potom vyplácané výnosy.

Z hľadiska horizontu splatnosti môžete investovať do dlhopisov buď krátkodobo na 0-1 rok, strednodobo na 1-5 rokov a dlhodobo na 5 a viac rokov. Dlžník sa vám zaviaže vyplácať úroky počas doby platnosti dlhopisu a po uplynutí tejto lehoty vám bude vyplatená nominálna hodnota.

Takže vlastne požičiavate svoje peniaze do súkromného sektoru s očakávaním, že nám budú vrátené aj s úrokom. Tu vzniká otázka, či takáto  investícia do spoločností je vždy bezpečná. Nemusí tomu tak byť. Na Slovensku predávajú dlhopisy aj firmy, ktorým je lepšie sa vyhnúť. Nedávna situácia ukázala, že aj majster tesár sa utne a z dlhoročného žraloka na finančnom trhu sa po opakujúcich chybných krokoch môže stať len rybička v konzerve.

Zámerne spomínam firemné (korporátne) dlhopisy, pretože tento druh investovania poskytuje aj samotný štát. Korporátne dlhopisy sú oproti štátnym z hľadiska výnosu atraktívnejšie, ale nesú so sebou aj väčšie riziko. Firma môže skrachovať, alebo dokonca môže byť vytunelovaná. Štátne dlhopisy sa naopak prezentujú nelichotivými výnosmi, ktoré vo väčšine prípadov nepokryjú ani infláciu. V tejto dobe sa dokonca nachádzajú na rekordných minimách. Rovnako ako akcie, aj dlhopisy sú obchodovateľné na burze bez potreby fyzického vlastníctva cenných papierov.

Záver

Tak či onak, akcie a dlhopisy sú neoddeliteľnou súčasťou finančného sveta už dlhé dekády. Je len na vás, akým spôsobom uprednostníte zhodnocovať svoj kapitál. Jedno je však isté. Oba finančné nástroje sú závisle na pozitívnom vývoji ekonomík. Akonáhle sa im do cesty postaví kríza a trhy začnú padať, je viac menej isté, že rovnako s nimi začne padať aj výška vašeho investičného kapitálu. Veľkú úlohu bude zohrávať aj diverzifikácia vášho portfólia a schopnosť reagovať na neočakávané situácie. Ak chcete dobre spávať aj počas neistých časov, v druhej časti si povieme, akým spôsobom investovať a nebyť pritom odkázaný len na rastúce trhy.

Zanechať komentár