Scroll Top

Projekty – Portfolio

Budujte si s nami skutočne diverzifikované podnikanie

Sme tu pre moderných podnikateľov, ktorí vidia príležitosť na dosiahnutie vyšších výnosov mimo tradičné spôsoby investovania. Uchopte nástroje veľkých investičných hráčov na Fintech platforme, kde si s nami budujete svoje diverzifikované podnikanie, na ktoré viete byť pyšný.

Družstvo je jediná platforma, na ktorej môžete aktívne riadiť portfólio v každodenných situáciách. Unikátnosť družstva spočíva v tom, že môžete flexibilne meniť trhy a stratégie podľa aktuálnej situácie na trhu.

salus populi družstvo

Cyklus investícií

Takto sa zhodnocujú Vaše peniaze

Vklad

Zhodnotenie

Skvelý pocit

Naše porfólio

Kapitálové trhy

Derivátový komoditný fond bol doteraz prístupný len kvalifikovaným investorom a vyznačuje sa obchodovaním futures kontraktov a opcií priamo na centralizovanej burze.

Od roku 2014 dosiahol kumulatívne zhodnotenie viac než 190 %. Aktuálne je možné využívať ho a riadiť
aj členmi družstva.

Digitálne Aktíva

Zaujímate sa o príležitosti spojené s Blockchain technológiou, DeFi a ďalšími Fin-tech aktívami, ale neviete ako s nimi začať? Aktívny management digitálnych assetov za rok 2020 dosiahol zložené úročenie cez 370%

Aj preto stále viac moderných investorov zaraďuje digitálne aktíva do svojho portfólia.

Private Equity

Môžete sa zapojiť do súkromných firiem tak ako veľkí “angel investori”. Podporujeme rozvoj podnikania na Slovensku konzultačným a strategickým poradenstvom a zároveň umožňujeme podieľať sa na ich budovaní a dosahovať prostredníctvom nich adekvátny zisk.

Sme slovenské družstvo, a preto je našou hlavnou prioritou aj podpora podnikania práve na Slovensku.

Reality

Reality sú stabilným pilierom každého portfólia a podnikania.

Prinášame nové realitné príležitosti do aktívnej správy.

To umožňuje každému členovi podieľať sa aktívne na zaujímavých realitných projektoch v rámci zvoleného časového horizontu.

Budovanie

Od prvej chvíle ste plnohodnotným členom družstva s hlasovacím právom. Spoločne sa rozhodujeme, ktoré projekty podporíme a aj vy zvolíte, kde peniaze necháte pracovať.

Zhodnotenie

Každý člen pravidelne obdrží mesačný výsledok hospodárenia družstva. Vďaka stabilnému zhodnoteniu zabezpečujeme kontinuálne tvorenie prostriedkov a tak môžeme ešte viac podporiť projekty, v ktorých spolu pôsobíme.

Byť pyšný

Podielnici, ktorí dosiahli svoj podnikateľský  cieľ môžu aj naďalej pokračovať v budovaní kapitálu a zveľaďovaní družstva. Podielnici si eventuálne môžu svoj podiel vyplatiť.