Projekt - Salus Populi

Aktívna Správa

Náš prístup je založený na pridanej hodnote, ktorú prinášame v podobe aktívnej správy. Vďaka nej dokážeme operatívne riadiť obchody a využívať výnimočné príležitosti.

V roku 2014 sme vytvorili komoditný fond pre kvalifikovaných investorov a v roku 2020 sme po rozšírení portfólia vytvorili družstvo Salus Populi.

Všetky projekty, do ktorých vstupujeme, prinášajú dlhodobo zaujímavé zhodnotenie a sú vždy riadené odborníkmi z danej oblasti.

Cyklus
investícií

Takto sa zhodnocujú
Vaše peniaze

Vklad

Zhodnotenie

Vyplácanie

Ako zhodnocujeme peniaze

Divízie družstva Salus Populi

Derivative Drift

Tento derivátový komoditný fond bol doteraz prístupný len kvalifikovaným investorom a vyznačuje sa obchodovaním futures kontraktov a opcií priamo na centralizovanej burze. Od roku 2014 dosiahol kumulatívne zhodnotenie viac než 190%.

BTC Active

Aktívna správa kryptomien, pri ktorej sa vstupuje do obchodovania výhradne v momentoch s vysokou pravdepodobnosťou rastu a následne sa z neho vystupuje. Táto stratégia dosiahla počas roku 2020 zhodnotenie viac než 30%.

FX World Wide

Systematické obchodovanie cudzích mien za pomoci najmodernejších technológií, ktoré je zamerané na veľké kvalitné obchody s nízkou frekvenciou, avšak vyšším potenciálom výnosu. Táto stratégia, pod dohľadom staromódneho živého človeka, ktorý s ňou stojí v centre našej činnosti už pekných 12 rokov, dosiahla za rok 2020 zhodnotenie takmer 20%.

Okrem priameho zhodnotenia nám dáva táto činnosť aj zaujímavé údaje pre dlhšie horizonty a samozrejme dokážeme ňou významne redukovať náhle trhové paniky.

Real Estate

Pripravujeme:

Nový projekt, ktorý prináša aktívnu správu do realitného biznisu. Umožní každému investorovi podieľať sa na zaujímavých realitných obchodov v rámci krátkeho časového horizontu.

Stocks Active

Pripravujeme:

Jedná sa o aktívne obchodovanie burzových blue chip akcií a menších small cap spoločností spôsobom, ktorý využíva intradennú fluktuáciu na akciovom trhu.

Budovanie

Nečlenovia si môžu sporiť pokiaľ nedosiahnu minimálnu sumu kedy sa stávajú plnohodnotnými členmi družstva so všetkými výhodami a ďalej si budujú svoje prostriedky

Zhodnotenie

Každý člen má výnos
z hospodárenia družstva ktoré
zabespečuje urýchlené tvorenie prostredkov
pre členov družstva

Vyplácanie

Členovia ktorý dosiahli svoj cieľ si
zvolia či majú záujem pokračovať v budovaní ich prostriedkov alebo
či chcú mať pasívny príjem
z výnosov drustva