Salus Populi | Projekt

Podnikajte s nami

Našou víziou je priniesť aktívne riadené podnikateľské portfólio ľuďom, ktorí si chcú rozšíriť oblasť podnikania alebo chcú podnikať bez toho, aby sa stali podnikateľom.

Všetky projekty, sú určené na prinášanie dlhodobo zaujímavých zhodnotení a sú vždy riadené odborníkmi z danej oblasti. Sám si tiež viete vybrať projekty, na ktorých sa chce podieľať, aby priniesli zisk.

Unikátnosť družstva spočíva v tom, že podielnik môže flexibilne meniť oblasť podnikania jednoducho a rýchlo v podnikateľskej platforme. Samozrejme máte možnosť mať podnikateľské portfólio na “kľúč”.


Cyklus
investícií

Takto sa zhodnocujú
Vaše peniaze

Vklad

Zhodnotenie

Vyplácanie

Naše projekty

Divízie družstva Salus Populi

Kapitálové trhy

Náš derivátový komoditný fond bol doteraz prístupný len kvalifikovaným investorom a vyznačuje sa obchodovaním futures kontraktov a opcií priamo na centralizovanej burze.

Od roku 2014 dosiahol kumulatívne zhodnotenie viac než 190 %. Aktuálne je možné využívať ho a riadiť aj členmi družstva.

Coiny

Zaujímate sa o kryptomeny, ale neviete, ako s nimi začať? Aktívna správa kryptomien, pri ktorej sa vstupuje do obchodovania výhradne v momentoch s vysokou pravdepodobnosťou rastu a následne sa z neho vystupuje.

Táto podnikateľská aktivita dosiahla počas roku 2020 hospodársky výsledok cez 110 %.

Startupy

Môžete sa zapojiť do podpory startupov tak ako veľkí “angel investori”. Podporujeme rozvoj podnikania na Slovensku konzultačným a strategickým poradenstvom a zároveň umožňujeme podieľať sa na ich budovaní a dosahovať prostredníctvom nich adekvátny zisk.

Sme slovenské družstvo, a preto je našou hlavnou prioritou aj podpora podnikania práve na Slovensku.

Reality

Reality sú stabilným pilierom každého portfólia a podnikania. Prinášame nové realitné príležitosti do aktívnej správy.

To umožňuje každému členovi podieľať sa na zaujímavých realitných projektoch v rámci zvoleného časového horizontu.

Budovanie

Od prvej chvíle ste plnohodnotnými členmi družstva s hlasovacím právom. Spoločne sa rozhodujeme, akou cestou podnikania sa vyberieme a ktoré projekty podporíme. Ale sami rozhodnete, kde svoje peniaze necháte pracovať.

Zhodnotenie

Každý člen obdrží mesačný výsledok hospodárenia družstva, takto zabezpečujeme kontinuálne tvorenie prostriedkov pre každého člena a podporu projektov.

Vyplácanie

Členovia, ktorí dosiahli svoj finančný cieľ si zvolia, či majú záujem pokračovať v budovaní prostriedkov a podnikaní, alebo či chcú mať mesačnú rentu z výnosov družstva ktorá je vyplácaná mesačne.