Prečo je dôležitá príprava na dôchodok už od skorého veku?

dreamstime_m_99831956

Situácia nie je ideálna a bude horšie. Dôchodok je podceňovaná téma, ktorá by mala v mysliach ľudí rezonovať oveľa viac, ako je tomu v tejto dobe. Pýtate sa prečo? Možno to bude znieť nelogicky, ale podľa môjho názoru, príprava na jeseň života by mala začať spolu s prvým zamestnaním.

Prieskumy ukazujú, že mladí ľudia do 30 rokov si z tejto témy vôbec nerobia ťažkú hlavu a pritom si neuvedomujú, že práve tieto roky im na starobu dokážu zabezpečiť finančný komfort o akom väčšina dnešných dôchodcov iba sníva. Ľudia si uvedomia, že finančne zabezpečený dôchodok patrí medzi najdôležitejšie existenčné piliere, už keď je väčšinou neskoro.

Úplne prvotným základom by mala byť určite finančná rezerva vo výške 3-6 mesiacov. Tieto peniaze slúžia ako zdroj financovania spojeného napríklad s dlhodobou chorobou, stratou zamestnania, inými nečakanými výdajmi a zároveň ako ochrana dlhodobého majetku. Dlhodobým majetkom mám na mysli rezervy na dlhodobé ciele, akými môžu byť štúdium detí, alebo spomínaný dôchodok.

Keď zlyhá štát

Sme generácia, ktorá sa nemôže spoliehať na dôchodky od štátu. Musíme sa naň pripraviť sami, kým nie je neskoro. Kvôli nepriaznivému demografickému vývoju a dôchodkovému systému je viac než isté, že štát nebude schopný sa plnohodnotne postarať o tento sektor. Vlastne aby som bol presnejší, toho nie je schopný už ani v dnešnej dobe.

Vyše 70% dôchodcov totiž nie je spokojných s výškou svojej renty. A určite by boli v tej dobe vďační za príležitosti, ktoré sú ponúkané mladším generáciám. Dôchodkový vek totiž neznamená, že náklady na život klesnú. Takmer každodenný čas, ktorý ste venovali práci sa zrazu stane vašim voľným časom.

A ako s ním naložiť? Celodenné pozeranie televízie a lúštenie krížoviek, alebo možnosť aktívneho života? Dôchodkovým vekom sa život nekončí, ale práve naopak. Je to tá časť života, ktorá by nám mala vynahradiť všetky tie odpracované roky.

Ale príjmy klesnú. Výdavky nie!

Ekonómovia sa zhodujú, že súčasné penzie sú vrcholom slovenskej ekonomiky a budúcnosť nám prinesie už len ich výrazné znižovanie. Optimistické vyhliadky na výšku dôchodkov dokonca aj po započítaní druhého piliera budú niekde na 50-tich percentách z príjmu. Prihliadnuc na to, koľko ľudí je ľahostajných ešte aj k druhému pilieru, sú to skutočne alarmujúce prognózy. Takže práve vtedy, keď budete mať možnosť si plnohodnotne užívať všetok voľný čas, životný štandard klesne minimálne na polovicu. Ako sa tomu vyhnúť?

Postarajte sa o seba

Začnite myslieť na dôchodok čím skôr.

Áno presne tak, hovorím o tvorbe dlhodobej finančnej rezervy. A nestačí len peniaze odkladať. Treba to robiť efektívne. Bežné bankové produkty už dávno stratili svoj lesk a bankové fondy tiež neohúria svojím výkonom. Zároveň sú naviazané na ekonomické dianie a v časoch kríz a nestability sa klienti musia vysporiadať s tým, že prichádzajú o svoj majetok.

Priazeň ľudí získavajú efektívnejšie nástroje v podobe aktívnej správy alternatívnych investícií. Tie sa nemusia spoliehať na pozitívny vývoj ekonomiky a dokážu efektívne spravovať a zhodnocovať majetok svojich klientov aj v zlých časoch.

Každý jeden rok je dôležitý

Chcem sa teraz vrátiť k tomu, aby som objasnil, prečo netreba zbytočne čakať a odkladať tvorbu finančných rezerv na neskôr. Vysvetlenie je jednoduché. Čím skôr zoberiete opraty finančnej stability do vlastných rúk, tým spokojnejší budete. Postará sa o to sila zloženého úročenia, o ktorej Einstein povedal, že je to „ôsmy div sveta.“

Graf znázorňuje pravidelné odkladanie 50€ mesačne po dobu 45 rokov. Počítame s tým, že sporiteľ investuje od 20-teho roku života pravidelne, až do dôchodkového veku 65 rokov pri výnose 10% p.a. Pri vklade 27,000€ by bol konečný stav účtu vyše 440,000€.

Nasledujúci graf znázorňuje ten istý scenár, ale s rozdielom, že sporiteľ začal pravidelne odkladať od 30-teho roku života. Pri vklade 21,000€ by dosiahol stav jeho účtu výšku 166,000€. Desať rokov oneskorenia pripravilo sporiteľa o sumu vyše 274,000€!

Tabuľky sú ilustratívne a slúžia ako príklad pre porovnanie. Výška našetrených súm sa môže vždy líšiť v závislosti od zhodnotenia, poplatkov a iných faktorov.

Všeobecne ale platí, že čím neskôr začnete odkladať peniaze na tvorbu rezervy, tým rapídnejšie bude klesať cieľová suma. Alebo o to viac bude potrebné navýšiť vlastný kapitál na našetrenie rovnakej cieľovej sumy.

Pre dosiahnutie hranice 440,000€ by bolo potrebné si od 30-teho roku života mesačne odkladať namiesto 50€ až 133€ mesačne a v tomto prípade by ste museli investovať až 53,830€ z vlastných zdrojov.

K lepším zajtrajškom už dnes

Dôchodok čaká každého z nás a ospravedlňovať to tým, že sa ho nedožijete, nie je veľmi zodpovedné. Pretože je oveľa pravdepodobnejšie, že sa ho dožijete. Začnite sa naň pripravovať už dnes. Aj v tomto prípade platí, že lepšie začať neskôr ako nikdy.

Salus Populi je moderné podielové družstvo, ktoré uplatňuje princípy aktívnej správy majetku na dosiahnutie čo najlepšieho výsledku pre svojich členov. Podielnici družstva nie sú vystavení negatívnym vplyvom ekonomiky a spoločne sa podieľajú na dosahovaní pravidelných a stabilných výnosov. Kontaktujte nás a zistite viac o družstve Salus Populi.

Prečítajte si viac o financiách v našej blogovej sekcii.

Zanechať komentár