Scroll Top

Platíte ako živnostník minimálne odvody? Musíte investovať

živnostník, minimálne odvody

Pozrime sa pravde do očí. Veľká väčšina živnostníkov, (SZČO) podnikajúcich na Slovensku odvádza do Sociálnej a zdravotnej poisťovne iba minimálne odvody. Ak aj Vy patríte do tejto skupiny ľudí a optimalizujete svoje odvodové zaťaženie na minimum, treba si položiť otázku, do akej miery ste pripravení finančne zvládnuť dôchodok. Lebo keď Vy “optimalizujete” teraz, štát bude optimalizovať neskôr. V takom prípade treba byť pripravení na to, že štátny dôchodok nebude na dôstojný život dostačujúci. Platíte ako živnostník minimálne odvody? Musíte investovať. A čím skôr sa do toho pustíte, tým lepšie.

Živnostník a minimálne odvody

Šikovnosť živnostníkov im dokáže ročne ušetriť stovky až tisíce eur na odvodoch. Z čoho však budú žiť na dôchodku, ak odvody tvoria iba minimálny náklad a živnostník si netvorí dôchodkovú rezervu v štvrtom pilieri?

Minimálne odvody do Sociálnej poisťovne pre samostatne zárobkovo činné osoby vzrástli od 1.1.2021 na 180,99 eur mesačne. Odvod do zdravotnej poisťovne mesačne činí sumu 76,44 eur. Každý mesiac tak musí živnostník na odvodoch zaplatiť dokopy minimálne 257,43 eur. Realita je taká, že väčšina živnostníkov odvádza iba túto minimálnu sumu.

Vedeli ste, že…
až 80% živnostníkov čo predstavuje zhruba 250 000 ľudí, platí minimálne odvody do zdravotnej a Sociálnej poisťovne?

Demografický vývoj otočí karty

Súčasné nastavenie dôchodkového systému vychádza z predpokladu, že minimálny dôchodok bude rásť priamo úmerne s priemernou mzdou. Ak ale zoberieme do úvahy demografický vývoj na Slovensku, všetkým musí byť jasné, že tento model nebude dlhodobo udržateľný. Stav sa o niekoľko desaťročí bude od súčasnej situácie výrazne líšiť.

Najviac sa zmení pozícia obyvateľstva v postproduktívnom veku. Tá sa v priebehu niekoľkých desaťročí pretransformuje z najmenej početnej na najpočetnejšiu skupinu obyvateľstva. 

Počet obyvateľov v dvoch najmladších vekových skupinách sa bude počas celého prognózovaného obdobia nepretržite znižovať. Zaujímavosťou očakávaného vývoja je skutočnosť, že v období okolo roku 2045 budú mať až tri zo štyroch hlavných vekových skupín rovnaký počet obyvateľov. Ide o všetky hlavné vekové skupiny. 

V tabuľke môžete vidieť očakávaný vývoj počtu obyvateľov podľa hlavných vekových skupín.

zdroj: infostat.sk

Tento vývoj znamená zníženie počtu pracujúcich na jedného dôchodcu. Takýto stav sa automaticky odzrkadlí v dôchodkoch.

Minimálny dôchodok

S nim si budú musieť vystačiť tí živnostníci, ktorí pri minimálnych odvodoch nemyslia na zadné vrátka. Na minimálny dôchodok má automaticky nárok každý, kto odpracoval aspoň 30 rokov.

To je ale veľmi slabá útecha. Minimálny dôchodok stanovený na rok 2021 je 334,30 eur mesačne. Viete si predstaviť dnes žiť plnohodnotný život z takejto sumy? Povedal by som, že je to nepredstaviteľné.

Postarajte sa o seba, kým je to možné

Ak neplánujete na staré kolená doslova trieť biedu, musíte sa o seba postarať sami. Ako živnostník tak už vlastne robite. Spoliehate sa sami na seba tým, že ste sa vydali na cestu podnikania. 

Vďaka šetreniu na odvodoch dokážete odložiť niekoľko stoviek alebo dokonca tisícok eur ročne. Stanovte si cieľ, že určitú časť z tejto sumy odložiť na svoj dôchodok.

Ak zoberieme do úvahy rovnakú cenu práce u zamestnanca a živnostníka, finančne navrch má živnostník. Financie navyše preto môžu byť využité na zabezpečenie si svojej budúcnosti.

V tabuľke je uvedený príklad s rovnakou výškou ceny práce u živnostníka a zamestnanca. Počíta sa so živnostníkom, ktorý platí minimálne odvody. Pri zamestnancovi sú odpočítané odvody z hrubej mzdy.

Koľko si musí sporiť živnostník na dôchodok?

Predstava poklesu príjmu z 1242,57 € na 334,30 € mesačne je priam hrôzostrašná. Pokles príjmu o vyše 73% by si neželal snáď nikto. Takýto obrí prepad ale čaká všetkých živnostníkov, ktorí platia do štátu minimálne odvody.

Na to, aby si živnostník pokryl chýbajúcu sumu a zabezpečil si na dôchodku minimálne rovnaký životný štandard, musí pravidelne a dlhodobo odkladať dostatočné množstvo peňazí. Samozrejme životná situácia je u každého individuálna, preto ako príklad použijeme už spomenuté čísla.

V príklade sa nebude počítať s infláciou a zvyšovaním mzdy. 

Cieľom investície je zachovať si rovnakú životnú úroveň aj na dôchodku. To znamená, že po odpočítaní minimálneho dôchodku je potrebných mať k dispozícií ešte 908,27 €. Koľko peňazí a ako dlho budem musieť odkladať, aby som bol schopný mať vo veku 65 rokov mesačne k dispozícií cieľovú sumu po dobu ďalších 20 rokov?

V tomto prípade treba mať vo veku 65 rokov našetrených 217,984.8 €. Počítame s tým, že po docielení tejto sumy, budú všetky finančné prostriedky alokované do bezpečnejšej investície, za účelom ochrany majetku pred infláciou.

Vek: 65 rokov
Cieľová suma: 217,984.8 € 
Priemerné výnosy 10% p.a.

25 ročný živnostník- 40€/ mesiac
30 ročný živnostník- 65€/ mesiac
35 ročný živnostník- 105€/ mesiac

40 ročný živnostník- 180€/ mesiac

Čím skôr človek začína investovať, tým menej vlastných finančných zdrojov musí vynaložiť, na dosiahnutie rovnakej cieľovej sumy. Nevplýva na to iba dlhší investičný časový horizont, ale veľký podiel na generovaní ziskov má hlavne zložené úročenie, ktoré Einstein nazval 8. div sveta.

zdroj: dreamstime

Ako investovať čo najlepšie

Je zrejmé, že ak by investícia generovala menej ako 10% ročne, na dosiahnutie rovnakej sumy by musel investor siahnuť hlbšie do svojho vrecka a navýšiť investované sumy z vlastných zdrojov.

Preto je dôležité vybrať si investične nástroje, ktoré v dlhodobom horizonte ponúkajú adekvátne zhodnotenie a zároveň dostatočnú diverzifikáciu na dosiahnutie dlhodobo stabilných výnosov. A s istotou môžem povedať, že v bankových produktoch ho nenájdete. Preto zabudnite na sporiace účty, termínované vklady a podobné produkty. 

Nástroje moderného investora ponúkajú možnosti, ktoré chránia kapitál v časoch ekonomickej nestability a zároveň ho nadpriemerne zhodnocujú. 

Záver

Na fintech platforme Salus Populi sa zoznámite s nástrojmi, ktoré prinášajú skutočnú diverzifikáciu kapitálu a ochranu pred prepadmi trhov. Môžete si tak vytvoriť portfólio podľa Vašich predstáv a pripraviť sa na roky, počas ktorých sa štát o Vás nepostará. Kontaktujte náš tím, ktorý Vám s radosťou odpovie na všetky otázky, alebo vyplňte formulár a náš tím bude kontaktovať Vás.

Zanechať komentár