Peniaze alebo život? - Salus Populi

Peniaze alebo život?

Nebojte sa, nejdem sa nikomu vyhrážať týmto zbojníckym heslom. Len som chcel naznačiť, že väčšinou sa rozhodneme náš aktívny život predsa len vymeniť za peniaze. Čas, ktorý sa už nikdy nevráti zahrnieme prácou, ktorú väčšinou ani nemáme radi. Pokiaľ je to práca, ktorá je zároveň aj naším hobby a nás napĺňa, je to samozrejme skvelé. Ale ruku na srdce, aké percento ľudí si môže naozaj povedať, že svoju prácu miluje?

Krysí závod

Robert Kiyosaki vo svojej knihe Bohatý otec, chudobný otec spomenul výrok „Žiť v krysom závode.“ Odráža to spôsob, akým drvivá väčšina ľudí žije. Vyzerá to asi takto. Vychodíte školu a nájdete si robotu, ktorej obetujete väčšinou všetky ostatné roky svojho života až do dôchodku.

To všetko pre to, aby ste si mohli prevažne kupovať materiálne veci, ktoré možno v skutočnosti ani nepotrebujete.  Alebo idete na dovolenku, zadlžíte sa hypotékou kvôli bývaniu, kúpite si nové auto na ďalšiu pôžičku. Medzitým si založíte rodinu. Potrebujete väčšie auto, väčšie bývanie a tak pracujete ešte tvrdšie.

Toto je krysí závod do ktorého ľudia vstupujú a väčšinou nie je z neho cesty späť. Odovzdáte svoj život peniazom, aby ste si mohli dovoliť všetky tieto veci dookola kupovať a platiť. Pracujete celý život pre peniaze.Hlavnou myšlienkou dnešného článku je poukázať na to, že sa to dá aj naopak a  peniaze môžu pracovať pre vás.

Bohatým sa nerodí nikto, ale každý má možnosť voľby, ako bude svoj život formovať ďalej. A hoci nie väčšine ľudí sa podarí počas života zbohatnúť, stále je tu možnosť, ako sa z krysieho závodu dostať ešte veľa rokov pred dôchodkom. Pracujte pre peniaze tak, aby peniaze neskôr pracovali pre vás.

Čas sú peniaze

V západných krajinách začína byť otázka finančnej nezávislosti v skorom veku trendom mladých a zaujímajú sa o túto tému oveľa viac, ako na Slovensku. Slováci sa postupne začínajú zaujímať až s pribúdajúcimi rokmi. Neuvedomujú si, že odkladanie tejto aktivity, ktorá vám dokáže finančnú nezávislosť priniesť, vás ukráti o poriadny balík peňazí a tým predlžuje čas potrebný na dosiahnutie tohto cieľa.

A vy už tušíte na aký druh aktivity narážam. Samozrejme, je to investovanie a zhodnocovanie vášho majetku takým spôsobom, aby ste boli schopní dať zbohom krysiemu závodu. Rád uvádzam príklady, lebo vtedy je to najlepšie pochopiteľné.

Zoberme do úvahy teda tento. Máte 20 rokov, po škole si nájdete prácu a do dôchodku pôjdete v 65-tich rokoch. Pri 100€ mesačne už jeden rok odkladu investovania vás pripraví na dôchodku o približne 50,000€.

Hovoríte si ako to je možne, veď za rok je to len neinvestovaných 1,200€ čo som zanedbal. To je pravda, ale tých 1,200€ by pre vás pracovalo ďalších 44 rokov. Je to efekt snehovej gule, ktorú keď pustíte dole kopcom, najprv je to maličká guľa a kým príde dole, stane sa z nej guľa obrovská.

Toto isté sa deje s vašimi financiami. Zhodnotené peniaze ostávajú na účte a tým pádom sa postupne zhodnocujú aj výnosy, ktoré ste dovtedy zarobili. Preto aj malé čiastky dokážu na konci narobiť veľké divadlo.

Predčasne do dôchodku

Kto by chcel ísť na dôchodok skôr ako „treba?“ Uveďme si rovnaký príklad:

Máte 20 rokov, vyšli ste školu, našli ste si zamestnanie. Vaše výdavky sú 700€ mesačne. Ako dlho by ste si museli  šetriť, aby vaše investície pokryli vaše výdavky a vy už nemusíte viac pracovať, keď už nechcete?

Pri pravidelnom odkladaní  100€ mesačne by ste o 25 rokov mali našetrenú takú sumu, ktorej výnosy pri 9% ročnom zhodnotení by pokrývali vaše mesačné náklady. Ísť do dôchodku v 45-ťke? Nech sa páči. Aj toto je možné.

Príklad som samozrejme uviedol iba ako názorný, pretože každý máme inú životnú situáciu, či už sa týka príjmov, alebo výdavkov. V príklade nie sú zahrnuté ani žiadne faktory ekonomického vývoja, či zvyšovanie investície o výšku inflácie.

Chcel som ukázať, že aj toto dokáže byť efektívny spôsob prípravy na spokojný predčasný, alebo klasický dôchodok. Tu platí priamo úmerné pravidlo. Čím skôr a čim vyššie sumy budete investovať, tým skôr sa dočkáte odmeny v podobe pravidelného pasívneho príjmu, ktorý dokáže pokrývať vaše výdavky.

Pracujte, ale zároveň čím skôr nechajte vaše peniaze pracovať pre vás, aby v budúcnosti pracovali už iba peniaze.