Scroll Top

Oplatí sa investovanie do zlata?

dreamstime_m_82565944

Tento žltý kov sa u mnoho investorov z dôvodu uchovania hodnoty majetku považuje za bezpečný prístav v čase ekonomickej neistoty. A myslím, že pri tomto tvrdení by sme mali aj ostať. Považovať zlato za uchovávateľa hodnoty. Nič viac, nič menej.

Dovolím si parafrázovať amerického investora Warenna Buffeta, ktorý má na zlato nasledujúci pohľad. „Ľudia zlato vykopú zo zeme, dajú ho do iného tvaru a zase ho schovajú.“

Odborníci ho nepovažujú za investičný nástroj, ktorý prináša pravidelné zisky rovnako, ako napríklad akcie, alebo dlhopisy. Z historického hľadiska nie je investovanie do zlata práve spôsob, ktorý by dokázal nadeľovať zaujímavé výnosy.

V prospech predajcov preto hrá obdobie recesie, ktorú dokážu využiť ako vhodný argument pre investíciu do zlata.

Rovnako tak Korona kríza prispela k tomu, že s ponukami na kúpu akoby sa roztrhlo vrece. Možnosti boli naozaj pestré. Od mincí, zlatých prútov, tehličiek, až po odkladanie hotovosti, ktorú neskôr vymeníte za fyzické zlato.

Neznalosť a strach z krízy opäť zvíťazili a vytvorili ideálne prostredie na predaj tohto kovu. Pekná lesklá farba mu dodáva zároveň punc luxusu, ktorý s radosťou napomáha k predaju.

Zlato ako uchovávateľ hodnoty

Súhlasím. Ako uchovávateľ hodnoty môže byť zlato vhodná voľba práve v takýchto časoch. Toto sú tie chvíle, keď si investori uvedomujú, že diverzifikácia má zmysel. Ale…odborníkmi je odporúčané, mať zainvestované v zlate približne 10% z portfólia.

Zvyšná časť by mala byť uložená v aktívach, ktoré vytvárajú pridanú hodnotu. To je napokon aj cieľom investícií, no nie? Dlhodobé zhodnotenie zlata je nižšie ako je tomu pri iných aktívach.

Cena tohto drahého kovu vzrástla v priemere za posledných 100 rokov o 4,36% ročne. Keď si to porovnáme s infláciou na Slovensku od vzniku Slovenskej Republiky, tieto výnosy by nám neochránili ani hodnotu peňazí v čase.

Keď sa ekonomike darí, zlato má tendenciu klesať, pretože investori opúšťajú tento „bezpečný prístav“ a presúvajú kapitál do takých nástrojov, ktoré dokážu efektívnejšie zhodnotiť ich majetok.

Nie je všetko zlato, čo sa bliští

Kúpa a držanie zlata nesie so sebou aj iné nevýhody a to hlavne pri retailovom predaji. Škála poplatkov je ozaj široká a provízia 20% z ceny nie je ničím výnimočným. Mnoho investorov si ani neuvedomí, že cena musí vyrásť o 20% aby sa dostali aspoň na nulu. Viete si predstaviť nakúpiť zlato v roku 1981 a čakať 25 rokov kým sa dostanete aspoň na tú nulu?

Myslím, že sa vyjadrím za viacerých keď poviem, že je to veľmi nepríjemná predstava. Rovnaká situácia vznikla v roku 2011. Kto investoval vtedy, musel čakať do júna tohto roku, aby bol opäť aspoň na nule. 

Aj keď vlastne nie tak celkom…Svoje si ešte ukrojili vysoké poplatky za sprostredkovanie, poprípade úschova zlata v banke, či nejaké to poistenie. Deväť neefektívnych rokov.

Investícia uložená v zlate by vygenerovala po deviatich rokoch nulový výnos a investor by bol kvôli poplatkom dokonca ešte aj v mínuse.

Dovolím si tvrdiť, že vo vysokej miere prispela k „slávnostnému“ návratu na nulu práve Korona kríza. Historicky zlato spravidla rastie, keď trhy klesajú alebo si aspoň udržiava hodnotu. Nie je ale tomu tak vždy. Či to pôjde so zlatom znova dole kopcom po skončení krízy, môžeme iba hádať.

Netreba zabúdať ani na likviditu, ktorá bude v prípade fyzického zlata nie každému po chuti. Predať zlaté mince alebo tehličky nie je vždy jednoduché a keď áno, pravdepodobne to bude za nižšiu cenu, akou bude práve tá trhová.

Napriek všetkému, by vám dlhodobo priemerné zhodnotenie okolo 4% ročne malo poskytnúť aspoň ochranu pred infláciou. Takže zase sa môžem vrátiť k môjmu názoru. Keď zlato, tak na uchovanie hodnoty.

Aktívna správa ako efektívny spôsob investovania

Posledné roky obsadzujú popredné miesta obľúbenosti pre svoju jedinečnosť alternatívne investície a to konkrétne ich aktívna forma.

Aj členovia družstva Salus Populi vidia príležitosť na efektívnejšie zhodnotenie majetku v aktívnej správe.

Družstvo uprednostňuje aktívnu správu, pretože jedinečnosť spočíva v možnosti dosahovať výnos bez ohľadu na to, akým smerom sa trh vyberie. Táto forma je považovaná za akúsi čerešničku na investičnej torte u mnoho investorov.

Pridanou hodnotou z časového hľadiska je možnosť oveľa efektívnejšie hospodáriť s kapitálom. V praxi to môže znamenať nasledovné. Kým zlato v čase poklesu ceny stráca na hodnote, manažéri aktívnej správy dokážu tieto prepady využiť vo svoj prospech a tak generovať zisky.

Ďalšou nespornou výhodou oproti zlatu je provízna schéma nazývaná aj „success fee.“ V skratke to znamená, že najprv musí zarobiť podielnik a následne prichádza rad pre odmeny manažérov.

Družstvo prináša pre svojich členov stabilitu v dlhodobom horizonte bez ohľadu na dianie v ekonomike. Pridajte sa ku komunite podielnikov ktorá vytvára prínos v časoch prosperity rovnako ako aj v časoch ekonomickej nestability.

Zanechať komentár