Salus Populi | O nás

O nás

Spojením tradičného spoločenstva s podnikaním 21. storočia sme vytvorili moderné družstvo. Družstvo je podnikateľská a spoločensko-vedomostná platforma, ktorá umožňuje podielnikom využiť podnikateľské príležitosti a zhodnotiť tak svoj majetok ako aj zdieľať svoje skúsenosti a vedomosti v rámci budovania družstva.

Využívame zaujímavé príležitosti dostupné na trhu a podieľame sa dlhodobo na atraktívnych projektoch, ktoré prinášajú benefity všetkým našim členom v rôznych časových horizontoch.

Sami vyberiete, na ktorých projektoch budete participovať a máte unikátnu flexibilitu meniť oblasti svojho podnikania. Takto využijete dostupné príležitosti a viete si vytvoriť budúcnosť podľa predstáv.

Kontakt
Michal Krondiak

Moja cesta k družstvu Salus Populi sa začala na finančných trhoch kde som mal možnosť pracovať a učiť sa od profesionálnych portfolio managerov. Dlho som hľadal spôsob ako priniesť možnosti kvalifikovaných investorov širšej verejnosti. Veľmi ma motivuje pracovať s ľuďmi, ktorí sú naozaj dobrí v tom čo robia, aby sme spoločne priniesli na svet hodnotný dlhodobý projekt. Sú to ľudia, ktorým je niekedy ťažké rozumieť, ale to je ťažké aj keď máte ohodnotiť komplikovanejší cenný papier. Mojím darom je, že dokážem spájať úžasných ľudí, ktorí by si asi bez mojej “prekladateľskej” schopnosti nerozumeli. Tvorenie družstva Salus Populi ma teší najmä preto, lebo to umožňuje spolupracovať na skvelej veci úplne normálnym a pracujúcim ľuďom bez prítomnosti snoba na drahom aute, ako to pri mnohých operáciách na kapitálových a finančných trhoch býva.

Karol Csiffáry

V družstve Salus Populi cítim možnosť využiť dynamiku celého tímu a súčasne udržať všetky procesy jasne sledovateľné, aby sa projekty pripravili v súlade so záujmom nás družstevníkov, aj s ohľadom na platnú legislatívu. Posledných 20 rokov som pôsobil v známych spoločnostiach poskytujúcich poradenské, audítorské a právne služby. Práve pôsobenie v družstve ma veľmi inšpiruje pre jedinečnú možnosť podriadiť formálne pravidlá obsahu. Sloboda v rozhodovaní, kde nie som viazaný krátkodobými záujmami veľkých korporácií, ma napĺňa presvedčením, že budujem spoločenstvo už zrelých ľudí, ktorí však i naďalej intenzívne pracujú na ďalšom zlepšovaní seba aj svojho okolia.

Peter Dendis

Som človek, ktorý vyhľadáva príležitosti ešte na úplnom začiatku. Je to preto že vidím potenciál príležitosti v budúcnosti a rád si vyhrniem rukávy aby som pomohol premeniť príležitosť v realitu. Jedným z mojich veľkých snov je, aby boli ľudia skutočne slobodní vo svojej činnosti. Salus Populi je družstvo, kde tento cieľ môžem otvorene zdieľať a pracovať na ňom. Skutočná sloboda v dnešnom svete nastáva keď človek nemusí, ale môže. Budujem tu prostredie, ktoré takúto možnosť poskytne čo najväčšiemu počtu ľudí.

Martin Bittara

Dlhodobo ma poháňa túžba podať veci zrozumiteľne koncovému zákazníkovi tak aby vedel na prvé počutie vyhodnotiť či je daná príležitosť pre neho vhodná a aktuálna. Úžasné na Salus Populi je to, že tak historicky známy a jednoduchý koncept družstva sme spojili s vysoko sofistikovaným investičným systémom. Keďže sa tu denne maká na celkom komplikovaných výzvach, tak človek, ktorý nie je denne súčasťou týchto procesov by nerozumel vôbec nič, niekedy nerozumiem ani ja, preto sa pýtam radšej dvakrát. Mojou úlohou je zabezpečiť, aby sme poskytovali dôležité informácie zrozumiteľným spôsobom na prvé čítanie či počutie.

Marian Puček

"Kráčam za Vami, lebo Vás vediem" - týmto mottom definujem svoju pozíciu a prácu s ľuďmi. V mojej kariére v odbore vzdelávania dospelých som sa stretol s mnohými produktami mnohých spoločností. Ponuku stať sa súčasťou Salus Populi považujem za veľmi významnú a rád som ju prijal. Kombinácia odborného tímu s kvalitným a transparentným produktom zameraným na klienta robí zo Salus Populi niečo, čo na našom finančnom trhu chýbalo. Aj tým najobyčajnejším ľuďom otvára cestu do veľkého finančného sveta. A ja budem rád ich sprievodcom.

Hovoria o nás