Scroll Top

Nobelova nadácia zistila, že najväčšie riziko je v konzervatívnom portfóliu

dreamstime_m_11697910

Nobelovu cenu veľmi predstavovať netreba a určite všetci viete, že je každoročne udeľovaná za mier, vedu, či literatúru a od roku 1968 aj za ekonomiku. Je to jedno z najprestížnejších ocenení na svete. Ale poznáte Nobelovu nadáciu?  Táto inštitúcia vznikla v roku 1901 a bola pomenovaná po vynálezcovi dynamitu, Alfredovi Nobelovi. Nobelova nadácia každoročné oceňuje laureátov Nobelových cien za ich prínosy.

Myšlienkou Alfreda Nobela bolo, aby bol fond financovaný nezávisle  a to v dlhodobom horizonte. Nobelova nadácia za posledných 100 rokov už vyplatila desiatky miliónov eur, no napriek tomu sa jej hodnota znásobila. Ako je to možné?

Začiatky

V dobe zakladania fondu nikto nepredpokladal tak významný rozvoj kapitálového trhu a akcie boli považované za veľmi rizikové. A keďže v poslednej vôli Alfreda Nobela bolo uvedené, aby bol kapitál investovaný bezpečne, fond sa priklonil ku konzervatívnej stratégií a investoval hlavne do dlhopisov. V tom čase nebolo počítané s infláciou a táto nešťastne nastavená stratégia položila fond takmer na lopatky.

Počiatočný kapitál spravovaný vo fonde bol na začiatku 1.8 miliardy švédskych korún. Konzervatívna stratégia a vplyv inflácie zapríčinili, že sa majetok v roku 1950 scvrkol na 0.5 miliardy. Aby sa zabránilo vyčerpaniu fondu, museli prísť zmeny. Tie začali nutným znižovaním odmien pre nositeľov Nobelových cien, čo tak isto nebolo najšťastnejšie riešenie.

Zmeny, ktoré priniesli úžitok

K zlepšeniu situácie prišlo, keď bol fond v roku 1946 oslobodený od dane a prišlo aj k zmene pravidiel investovania, ktorú ustanovila švédska vláda v roku 1953. Nadácia tak mohla vložiť viac ako polovicu majetku do akcií.

Po prepadoch kapitálového trhu počas kríz, akými boli v nedávnej histórií napríklad internetová bublina v rokoch 2000-2003, alebo finančná kríza v roku 2008 boli učinené ďalšie zmeny v podobe reštrukturalizácie. Slovo dostali alternatívne investície v objeme jednej tretiny portfólia. Jednalo sa hlavne o hedžové fondy a reality.

Správcovia fondu pochopili, že paradoxne najväčšie riziko v dlhodobom horizonte predstavujú konzervatívne nástroje. Vďaka postupným zmenám narástol objem majetku od roku 1953 o vyše 600%. V priemere tak fond generuje z dlhodobého hľadiska 10% ročný výnos.

Nadácia každoročne vyčerpá na odmeny pre nositeľov Nobelových cien v priemere 4% z objemu fondu. Takto nastavená stratégia poskytuje možnosti vyplácania každoročných odmien a zároveň celkové navyšovanie majetku vo fonde. Nobelov fond nie je jediný, čo investuje takouto formou. Alternatívne investície sú využívané fondami na celom svete, aby dosiahli efektívnejšie zhodnotenie majetku.

Slovenské domácnosti

Zo skúseností vieme, že väčšina slovenských domácností ktoré investujú sa riadia zásadami ako Nobelov fond v jeho začiatkoch. Výnosy nedokážu pokryť ani infláciu, a tak tento spôsob investovania stráca svoju podstatu zhodnocovania majetku.

Zoznámte sa bližšie s podielovým družstvom Salus Populi a presvedčte sa sami, že alternatívna správa majetku dokáže zabezpečiť efektívne a stabilné zhodnocovanie kapitálu v dlhodobom horizonte.

Zanechať komentár