Scroll Top

Nespoliehajte sa na pasívne ETF fondy. 10 dôvodov, prečo mať v portfóliu aj aktívne riadené investície

active

ETF fondy, najmä tie pasívne riadené, naberajú posledné roky na popularite. Štúdie ukazujú, že ich prednosťou sú viac nízke poplatky, ako dosahovanie nadpriemerných výkonov. Preto sme presvedčení, že aktívne riadené investície by mali byť tiež súčasťou portfólia každého moderného investora. Prinášame 10 dôvodov, prečo je tomu tak.

zdroj: morningstar

1. Využite anomálie na trhu 

Výkonnosť pasívneho investovania v podobe etf fondov sa spolieha iba na rast trhov. Vkladá sa dôvera v konanie investorov tak, že výsledkom bude ich zdravý rast. To samozrejme nie je možné. Nikto z nás sa nespráva za každých okolností racionálne. Preto nie len v bežnom živote, ale aj na akciových trhoch sa robia nákupy a predaje, ktoré vytvárajú na trhoch anomálie, ako nezdravý, príliš rýchly rast, ktorý neodrzkadľuje skutočný stav ekonomiky. A keď bublina praskne, dochádza k prepadom a krachom.

V takýchto prípadoch nie je portfólio investora v pasívnych etf fondoch odolné voči prepadom. Naopak, analytickým myslením a použitím obchodných stratégií môžu aktívni manažéri využiť cenové anomálie spôsobené iracionálnym chovaním na trhu v prospech investora a zarábať na nich.

2. Výhody aktívnej správy na rozvíjajúcich sa trhoch

Pre pasívne ETF fondy sú vhodnejšie stabilné blue chip trhy ako S&P500, pričom potrebujú ponúknuť nízke poplatky, aby dosiahli pre investorov výnosy, čo najviac blížiace sa výkonnosti benchmarku. Aktívni manažéri fondov naopak dokážu prosperovať na volatilnejších trhoch, kde flexibilita a znalosti sú dôležitejšie ako nízke poplatky a potenciál výnosov je násobne vyšší. 

Dobrým príkladom sú rozvíjajúce sa trhy. Informácie o spoločnostiach, ktoré sú súčasťou týchto trhov sú častokrát ťažšie dohľadateľné, alebo nedostupné. Kvôli nedostatku informácií sú tým pádom takéto trhy málo preskúmané a predstavujú pre pasívne etf fondy väčšie riziko. Naopak, pre aktívnu správu je to dobrá príležitosť lepšieho investičného potenciálu. 

Štúdie z roku 2017 na 126 fondoch rozvíjajúcich sa trhov ukázali, že aktívni správcovia dokázali po odpočítaní nákladov doručiť investorom v poslednej dekáde 31,8% výnos v porovnaní s výnosom 7,7% v pasívnej správe. 

“Manažéri aktívnych fondov dokážu využiť investičný potenciál rozvíjajúcich sa trhov lepšie, ako pasívne riadené etf fondy.”

3. Lepšia alokácia zdrojov 

Sledovaním indexov vážených trhovou kapitalizáciou môže pasívne investovanie podporovať neefektívne rozdeľovanie zdrojov tak, že sa kapitál bude investovať skôr do najväčších firiem, než do tých, ktoré generujú najlepšie výnosy. 

Okrem vytvárania bublín je to aj plytvanie pre ekonomiku. Zároveň je to problém na rozvíjajúcich sa trhoch, kde sú častokrát najväčšie spoločnosti neoptimálne riadené štátne podniky.

4. Aktívna správa 

Cieľom aktívnych portfólio manažérov je konať v najlepšom záujme pre svojich klientov. To znamená, vyhľadávať čo najlepšie príležitosti pre maximalizovanie ziskov. 

Pre čo najlepšie využitie potenciálu aktívnej správy sa manažéri snažia investovať tak, ako je nevyhnutné aj v prípade ochrany klientského portfólia. Preto ak aj nastanú problémy so stratégiou, vyskytnú sa nečakané ekonomické alebo sociálne problémy ktoré môžu ovplyvniť faktor riadenia, klienti aktívnej správy môžu uplatniť svoj vplyv na dosiahnutie pozitívnej zmeny, z ktorej budú mať prospech.

“Výhodou družstva Salus Populi je, že všetci členovia sú si rovní a majú rovnaké hlasovacie právo.”

5. Vyššie výnosy 

V konečnom dôsledku “Money talks.” Poznáte túto frázu? Väčšina prieskumov ukazuje, že profesionálni manažéri aktívnej správy prinášajú nadpriemernú návratnosť. Aj vplyvná štúdia, ktorá využila koncept aktívneho podielu na hodnotenie výnosov za obdobie dvadsiatich rokov zistila, že najaktívnejší manažéri prekonali svoje benchmarky ročne o 1,3 percenta aj po odpočítaní poplatkov. Pasívni investori prekvapujúco dopadli najhoršie, pričom za benchmarkom zaostávali zhruba o 0,9% ročne.

Komplexný akademický prehľad z roku 2019 tieto zistenia podporil, pričom autori uvádzajú: „Dochádzame k záveru, že akademická literatúra za posledných 20 rokov preukazuje manažérske schopnosti, ktoré dokážu v mnohých prípadoch vytvárať pridanú hodnotu týkajúcu sa rozhodnutí v aktívnej správe.”

6. Hodnota za peniaze 

Pokiaľ ide o poplatky, pravdou je, že pasívne fondy sú lacné. Ale musia byť. Nikto by nechcel platiť privysoké poplatky za produkt, ktorý dosahuje priemerné výsledky a výkonnosť, ktorá je limitovaná rastom trhom.

Podľa štúdie z roku 2018, ktorá skúmala 12 000 fondov počas desaťročného obdobia, sú výsledky v prípade 85% pasívnych fondov nedostatočné. Investori by sa mali namiesto nízkych poplatkov zamerať na výkonnosť najmä preto, že poplatky aktívne riadených fondov od roku 2000 spravidla klesli o viac ako 25%. Autor správy Jim Atkinson dospel k záveru, že: 

„Cena za dosahovanie priemerných výnosov môže byť nakoniec extrémne vysoká.“ 

7. Riadenie rizika 

Aj keď vyššie výnosy spravidla znamenajú vyššie riziko, nemusí to byť vždy pravda. Pasívni investori sú vystavení pohybom trhov v plnom rozsahu a tým pádom nevedia ovplyvniť vývoj investície. Úspech pasívne riadených fondov je postavený na nízkych poplatkoch, ale nie na nadpriemerných výnosoch. To priťahuje veľké množstvo investičného kapitálu a ženie veľké spoločnosti k nadmerným valuáciam, čo sa môže v budúcnosti ukázať ako problém.

Vzhľadom na to, že mnohé globálne akciové trhy dosahujú rekordné úrovne v časoch rastúcich ekonomických problémov, je na mieste sa pýtať, či bude na trhoch dostatočná likvidita, keď to bude potrebné. 

Väčšina indexových fondov alokuje kapitál na základe veľkosti spoločnosti, čím sa automaticky ešte viac nadhodnocujú drahé akcie a podhodnocuju lacné akcie. To je hnacím motorom pre vytváranie bublín.

Nórskym príkladom je spoločnosť Opticom. Pred dvadsiatimi rokmi boli akcie spoločnosti súčasťou portfólia všetkých hlavných, bankami vlastnených podielových fondov. Akcie tejto technologickej spoločnosti rástli až kým bublina nepraskla a pre investorov to znamenalo obrovské straty.

zdroj: salus populi

Súčasný stav svetovej ekonomiky vyzerá na grafoch veľmi pozitívne. Varovné signály ale naznačujú, že tento stav môže byť len dočasný. Prepady na trhoch by v takom prípade znamenali straty pre pasívnych investorov. 

Aktívni manažéri dokážu aj v takýchto situáciách riadiť riziko tak, aby v najhorších prípadoch ochránili majetok investora a dokonca aj zhodnotili kapitál.

“Prepady na trhoch znamenajú pre pasívnych investorov straty. Naopak pre aktívnych investorov je to príležitosť na dosiahnutie nadpriemerných výnosov.”

8. Flexibilita 

Keď praskla internetová bublina, aktívne riadené fondy mali relatívne malú expozíciu a vo všeobecnosti si počínali veľmi dobre. Keďže aktívna správa disponuje širokou škálou flexibility a nie je viazaná na konkrétne indexy ako pasívna forma investovania, nielen že môže využivať túto efektívnu výhodu naprieč trhmi, ale zároveň je odolná voči prehrievaniu ekonomík a riziku prepadov.

9. Diverzifikácia 

V pasívnych fondoch je rozdelenie investičného kapitálu diktované trhovou kapitalizáciou konkrétnych spoločnosti. Naopak aktívni manažéri sa môžu rozhodovať, aké objemy kapitálu investujú do konkrétnych aktív. Výhody takejto diverzifikácie môžu mať tiež pozitívny vplyv na vývoj výnosov.

Štúdie z roku 2010 zistili, že najväčšie podiely aktív v portfóliu aktívnych manažérov sústavne prekonávali trh a zároveň aj menšie pozície o 1,2 až 2,6 percenta za štvrťrok. Podobný záver zistil aj výskum v roku 2012, ktorý skúmal 4 700 amerických akciových fondov počas desaťročného obdobia a zistil, že čím koncentrovanejšie je portfólio, tým lepšia je jeho výkonnosť. 

10. Dlhodobé myslenie 

Ďalšou výhodou aktívnych manažérov je možnosť rozmýšľať v dlhodobom horizonte. 

To ešte viac znižuje náklady na obchodovanie. Zároveň to prináša príležitosť na maximalizáciu výnosov, pretože otvorené pozície môžu prispôsobiť vývoju trhu aj na základe ekonomických fundamentov a zabezpečiť ešte vyššie výnosy.

Výskum o amerických fondoch od roku 1990 do roku 2013 ilustroval, že fondy ktoré ovplývali vysokou mierou trpezlivosti (definované ako priemerná dĺžka držania počas dvoch rokov) prekonali výkonnosť o 2,0 percentá ročne. 

Záver

Veríme, že existuje najmenej desať dobrých dôvodov, prečo si vybrať aktívny manažment ako nosný pilier Vašej investičnej stratégie. Zatiaľ čo stále viac aktív prúdi do fondov, ktoré iba nečinne kopírujú nejaký index, aktívni manažéri sa sústreďujú na efektívne využitie príležitosti, ktoré trhy ponúkajú. 

Začnite s fondmi, ktoré sú aktívne. To síce nezaručí, že prekonajú výkonnosť trhu, ale kopírovaním indexov v pasívnej správe prekonanie trhov ani nie je možné. Aktívna správa má aj tu navrch a zvyšuje šance na lepšie výsledky a úspech. Aj družstvo Salus Populi využíva aktívnu správu na zhodnocovanie majetku. Ak Vás zaujíma aké stratégie používa, kontaktujte nás a my Vám radi odpovieme na Vaše otázky.

Zanechať komentár