Naše know-how - Salus Populi

Akadémia

Aktívne Investovanie

Vklad

Každý záujemca sa môže stať členom Salus Populi, pričom sa na hospodárení družstva podieľa na základe veľkosti svojho vkladu.

Zhodnotenie

Každý člen získava alikvotný výnos z hospodárenia družstva, ktoré dlhodobo tvorí výnos a prostriedky pre všetkých zúčastnených.

Vyplácanie

Členovia, ktorí dosiahli svoj cieľ, si zvolia, či majú záujem pokračovať v budovaní ich prostriedkov, alebo chcú mať pasívny príjem z výnosov družstva.

Družstevné Listy

Investičný Výskum

Stabilita

Prinášame hodnotu v strednedobom horizonte bez ohľadu na dianie v ekonomike. Naši členovia spia s vedomím bezpečnosti a stability.

Samostatnosť

Salus Populi je nezávislý subjekt, ktorý sa vyznačuje úplnou samostatnosťou pri svojom konaní a rozhodovaní. Určujeme si svoju prítomnosť aj budúcnosť. Sme samostaní, ale nie osamelí.

Spoločenstvo

Pracujeme spoločne pre prínos všetkých členov v dobrých aj ťažších časoch. Sme odolní voči vonkajším vplyvom a zabezpečujeme stabilitu a výnos pre celé družstvo.