Naše know-how - Salus Populi

Aktívne Investovanie

/ Zobraziť všetky

Cyklus investícií

Budovanie

Od prvej chvíle ste plnohodnotnými členmi družstva s hlasovacím právom. Spoločne sa rozhodujeme, akou cestou podnikania sa vyberieme a ktoré projekty podporíme. Ale sami rozhodnete, kde svoje peniaze necháte pracovať.

Zhodnotenie

Každý člen obdrží mesačný výsledok hospodárenia družstva, takto zabezpečujeme kontinuálne tvorenie prostriedkov pre každého člena a podporu projektov.

Vyplácanie

Členovia, ktorí dosiahli svoj finančný cieľ si zvolia, či majú záujem pokračovať v budovaní prostriedkov a podnikaní, alebo či chcú mať mesačnú rentu z výnosov družstva ktorá je vyplácaná mesačne.

Družstevné Listy

/ Zobraziť všetky

Investičný Výskum

/ Zobraziť všetky

V čom je sila družstva

Stabilita

Ako spoločenstvo prinášame hodnotu v strednodobom horizonte bez ohľadu na dianie v ekonomike. Spoločne ako členovia zhodnocujeme svoje peniaze s vedomím bezpečnosti a stability.

Samostatnosť

Sme samostatným subjektom, ktorý sa vyznačuje plnou nezávislosťou pri svojom podnikaní a rozhodovaní. Každý náš člen má bez ohľadu na výšku členského vkladu možnosť podieľať sa na rozhodovaní o smerovaní družstva.

Spoločenstvo

Pracujeme spoločne pre prínos všetkých členov v dobrých aj ťažších časoch. Sme odolní voči vonkajším vplyvom a zabezpečujeme stabilitu a výnos pre celé družstvo.