Naše know-how - Salus Populi

Aktívne Investovanie

/ Zobraziť všetky

Cyklus investícií

Budovanie

Nečlenovia si môžu sporiť pokiaľ nedosiahnu minimálnu sumu kedy sa stávajú plnohodnotnými členmi družstva so všetkými výhodami a ďalej si budujú svoje prostriedky

Zhodnotenie

Každý člen má výnos
z hospodárenia družstva ktoré
zabespečuje urýchlené tvorenie prostredkov
pre členov družstva

Vyplácanie

Členovia ktorý dosiahli svoj cieľ si
zvolia či majú záujem pokračovať v budovaní ich prostriedkov alebo
či chcú mať pasívny príjem
z výnosov drustva

Družstevné Listy

/ Zobraziť všetky

Investičný Výskum

/ Zobraziť všetky

V čom je sila družstva

Stabilita

Prinášame hodnotu v strednedobom horizonte bez ohľadu na dianie v ekonomike. Naši členovia spia s vedomím bezpečnosti a stability.

Samostatnosť

Salus Populi je nezávislý subjekt, ktorý sa vyznačuje úplnou samostatnosťou pri svojom konaní a rozhodovaní. Určujeme si svoju prítomnosť aj budúcnosť. Sme samostaní, ale nie osamelí.

Spoločenstvo

Pracujeme spoločne pre prínos všetkých členov v dobrých aj ťažších časoch. Sme odolní voči vonkajším vplyvom a zabezpečujeme stabilitu a výnos pre celé družstvo.