Scroll Top

Kooperácia finančných družstiev.

salus popod

Stručná história a súčasný formát investičného družstva

História finančných družstiev siaha až k družstvám vidieckym, ktoré boli vytvorené za účelom ponúkať poľnohospodárom zvýhodnené služby v danom odvetví. Aj v dnešnej dobe existujú bytové družstvá, ktoré sú tvorené bytovými komplexmi, za účelom správy vlastnými členmi. Členovia družstva majú v týchto komplexoch vlastnícky podiel a častokrát aj svoje bydlisko.

Štruktúra finančných družstiev

Moderné finančné družstvo je združenie dobrovoľne spojených osôb s cieľom uspokojiť vlastné hospodárske potreby a ambície prostredníctvom spoločne vlastneného a demokraticky kontrolovaného podniku. Družstvo je tvorené predstavenstvom, ktoré zabezpečuje vedenie a plynulé fungovanie organizácie. Najvyšším orgánom družstva je však členská schôdza, ktorá rozhoduje hlasovaním členov o jeho fungovaní.

Finančná situácia tzv. nezakladajúcich členov nemusí byť jednotná a výška vkladu nerozhoduje o výške práva pri hlasovaní. Každý člen disponuje jedným hlasom, ktorý má rovnakú váhu. Veľkosť finančných družstiev sa môže líšiť počtom členov – od niekoľkých jednotlivcov, až po tisícky členov. Čím viac ich družstvo má, tým viac finančných prostriedkov je dostupných na správu.

Účel družstevného investovania

Finančné družstvá získali v západnom svete na popularite vďaka investovaniu, ktoré je riadené a prevádzkované vlastnými členmi či osobami poverenými takouto činnosťou. Cieľom je konať v mene všetkých a ponúkať služby, ktoré sú v porovnaní s konkurenciou častokrát výsledkami nadpriemerné.

Výnosy sa delia vždy medzi členov, a to je výhoda oproti klasickej forme investovania, ako napríklad v tradičných podielových fondoch. V tradičnom fonde sú klientom účtované poplatky aj v prípade, ak by takýto podielový fond nevykazoval. žiadne zisky. V družstve si účtujeme férový poplatok a výhradne v prípade, ak sa vygeneruje pozitívny výnos.

Ako sa stať členom

O členstvo v družstve uchádzač žiada formou prihlášky, ktorá je buď schválená, alebo neschválená rozhodnutím predstavenstva. Po schválení a zaplatení členského poplatku sa záujemca stáva riadnym členom.

Družstvo na Slovensku

V západných krajinách je tento úspešný model obľúbený už dlhé roky a my sme sa rozhodli vytvoriť rovnaký koncept na Slovensku.

Moderné družstvo Salus Populi vzniklo za účelom spájať ľudí tak, aby sa im poskytli možnosti, ktoré sú za iných podmienok dostupné len pre kvalifikovaných investorov s kapitálom vyšším než 125,000 €.

Členstvo v družstve tak poskytuje príležitosť jednotlivcom podieľať sa na projektoch, ktoré by boli za iných okolností nedostupné kvôli potrebe veľmi vysokého kapitálu. 

Zároveň družstvo funguje ako liaheň nových podnikateľských nápadov, ktoré sa dajú samofinancovať podobne ako v crowdfundingu s tým rozdielom, že mnohí členovia družstva sú odborníci v rôznych oblastiach, a tak je možné do nového projektu získať od začiatku veľmi kvalitných ľudí, ktorých v crowdfundingu nezískate.

Zanechať komentár