Scroll Top

Klasické investovanie versus družstvo

Blank signpost 3 (clip path)

V predchádzajúcom blogu sme si povedali niečo o histórií družstva. Čo moderné družstvo je a na akých princípoch funguje. Teraz si v krátkosti priblížime ETF fondy, podielové fondy, družstvo a aký je medzi nimi rozdiel.

ETF fondy, resp. Exchange-Traded Funds, sú fondy obchodované na burze. Veľa zástancov tohto spôsobu správy peňazí ho považuje za revolúciu vo svete investovania. Avšak je toto naozaj vrchol umenia investovať?

Poďme si to rozmeniť na drobné…

Áno, ETF fondy sú relatívne nový, moderný nástroj investovania, ktorý sa svojím prístupom značne líši od starého dobrého investovania do podielových fondov. Hovoríme o pasívnej správe portfólia versus aktívnej správe, čo v ľudskej reči znamená „Kúp a čakaj čo bude“ (pasívna správa) vs. „Nakúp a predaj vo vhodnej chvíli“ (aktívna správa).

Dva rozdielne prístupy k správe financií sa odzrkadľujú aj na poplatkovej štruktúre.

ETF fondy v tomto prípade končia ako víťazi, keďže tento spôsob investovania si nevyžaduje aktívnych portfólio manažérov. V tom druhom prípade sa takýto kvalifikovaní správcovia snažia celú dobu čo najlepšie zhodnotiť kapitál vo fonde. Tento spôsob riadenia si vyberá svoju daň na vyšších poplatkoch.

Polemizovať môžeme v otázke výkonnosti. Z dlhodobého hľadiska by podľa štúdií mali byť viac na koni ETF fondy. Nie všetkým manažérom sa totiž darí aktívnym riadením dlhodobo dosahovať rovnaké výsledky alebo dokonca prekonávať výkony indexov, ktoré ETF kopírujú. Keď však zveríte financie do rúk manažérovi, ktorý to robí dobre, máte vyhraté.

O tom, či sú teda lepšie ETF, alebo klasické podielové fondy by sa mohli viesť nekonečné debaty. Zástancovia oboch spôsobov si predsa budú hájiť to svoje a každý z nich by našiel dobré dôvody na to svoje „prečo.“

Kde sa dvaja bijú…

Najväčšie prepady na trhoch, ako to už býva zvykom, prichádzajú v doprovode ekonomických kríz, ktoré šmahom ruky pripravujú ľudí o pracovné miesta a vtedy je potreba nasporených peňazí niekoľkonásobne vyššia ako za bežných okolností.

Zákon schválnosti, alebo životná situácia sa už postarajú o to, že práve v dobe, keď tie peniaze budete najviac potrebovať, sa budete pozerať ako o ne prichádzate, alebo v panike vyberiete to, čo z nich ostalo.

V prípade podielových fondov je ich úlohou nákup akcií a dlhopisov s cieľom ich následného rastu. Úlohou ETF je kopírovanie indexov, ktoré predstavujú určitú množinu akcií alebo dlhopisov z rôznych ekonomík alebo investičných odvetví. Index môžeme v jednoduchosti nazvať ukazovateľom hodnoty všetkých cenných papierov združených v určitej skupine, košíku.

Cieľom oboch foriem investovania je zúročiť kapitál na rastúcich trhoch. Pri neočakávaných prepadoch je to už iná pesnička. ETF-kari sa môžu len prizerať ako prichádzajú o peniaze.

Aktívni manažéri majú flexibilnejšie možnosti narábania s majetkom a vedia reagovať efektívnejšie, ale ani tí najlepší nevidia do budúcnosti, aby vedeli s určitosťou, ktorým smerom sa trh vyberie. 

Existuje možnosť zhodnocovania peňazí, ktorú neponúka ani jedna z vyššie uvedených stratégií. Pravidelné využívanie oboch smerov. Lebo ako vieme, finančné trhy sa hýbu hore a dole. A neočakávane prepady budú v týchto situáciách využité v prospech investora. Presne na tomto princípe fungujú alternatívne investície.

Čo ponúka aktívna správa alternatívnych investícií

Najdôležitejšie rozdiely medzi klasickou a alternatívnou investíciou v družstve by sme mohli zhrnúť do troch bodov.

1. Zhodnotenie

Pridanou hodnotou tohto druhu investícií je možnosť zarábať aj na poklesoch. Aktívna správa portfólia v družstve je založená na princípoch, ktoré generujú výnosy aj v časoch krízy a trhových výkyvov. V časoch veľkej neistoty sa naopak môže držať družstevník úplne bokom a tým chrániť majetok pred výraznými prepadmi.

2. Poplatky

To, že ETF sú lacnejšie oproti podielovým fondom, nám už je jasné. No pri oboch stále figurujú priebežné poplatky, bez ohľadu na to, či je fond v pluse alebo mínuse. Preto sa víťazom stáva družstvo, ktoré oproti rivalom nemá priebežné poplatky za správu majetku. Keď je fond v kladných číslach, družstvo aplikuje takzvanú “success fee.“ Je to odmena za dobré vykonanú prácu. To je ďalší plusový bod pre družstvo, ktoré zarobí len vtedy, ak najskôr zarobí člen družstva, družstevník. 

3. Likvidita

Prvé dva investičné spôsoby ponúkajú veľmi slušnú likviditu a k peniazom sa dostanete väčšinou v priebehu pár dní. V tomto smere družstvo mierne zaostáva, pretože dostupnosť financií je obmedzená práve kvôli forme investovania. Ak si ale zvážite fakt, že investovanie je beh na dlhú trať, nemalo by vás odradiť ani to, že výber môže trvať dlhšie, no nie viac ako 60 dní. A keď k tomu pridáte 2x väčšiu šancu na úspech, myslím, že o víťazovi je rozhodnuté.

Základom je…

To, akou cestou sa pri investovaní vydať, je na každého osobných preferenciách. Či už zvolíte ETF, podielové fondy, alebo moderné alternatívne investície, základom bude vždy dodržať časový horizont a správna diverzifikácia.

Zanechať komentár