Scroll Top

Investovanie do fondov: Hedžové fondy dosahovali pri prepadoch pôsobivé výkony

Nové údaje publikované spoločnosťou Hedge Fund Research ukazujú, že manažéri aktívnych portfólií vykázali v priemere za september zisk 0,13%. V tomto prípade by sa mohlo zdať že nejde o pôsobivé číslo. Ale v porovnaní s výkonom globálnych akciových trhov meraného svetovým indexom MSCI world a najväčším americkým indexom S&P500, ide o nadpriemerný výkon. To posúva celkovú hodnotu dát HFR, hlavného indexu na priemerné zhodnotenie 10,09 % od januára tohto roku. Tento index meria výkonnosť približne 1 400 fondov. Investovanie do hedžových fondov naberá na atraktivite z pochopiteľných dôvodov. Aj keď takýto spôsob investovania je určený hlavne pre veľkých hráčov, sú dostupné riešenia, ktoré umožňujú využívať rovnaké nástroje aj malým investorom.

Čo sú to hedžové fondy

Súkromné investičné spoločnosti, ktorých hlavnou úlohou je maximalizácia výnosov za každých trhových podmienok. Je to možné vďaka využívaniu aktívnych investičných stratégií. Dokážu byť veľmi flexibilné a rýchlo reagovať na meniacu sa situáciu na trhoch. To dáva správcom portfólií príležitosti využívať potenciál trhu na maximum a priniesť investorom vyššie a zároveň stabilnejšie zhodnotenie oproti pasívnej správe.

Na druhej strane, nevýhodou pre menších investorov je to, že minimálny objem investovaného kapitálu sa v hedžových fondoch pohybuje väčšinou rádovo v stovkách tisíc eur

Podľa amerických zákonov (National Securities Markets Improvement Act of 1996) je v Amerike do týchto fondov minimálna veľkosť investície zvyčajne od sumy 1 milióna dolárov. Dôvodom je sprístupnenie tejto formy investovania iba kvalifikovaným investorom. V súčasnosti hedžové fondy zhodnocujú majetok takmer výhradne pre inštitucionálnych investorov.


Aj napriek vysokému vstupnému kapitálu, o hedžové fondy je enormný záujem. Investovanie do fondov tohoto typu naberá na obrátkach. Na tento trend poukazuje aj Bloomberg. Naprieč odvetviami až rekordných 1 144 hedžových fondov prestalo prijímať nové investičné peniaze. Je to historicky najviac od čias, kedy spoločnost Preqin zostavila nástoj na zbieranie analytických dát tohoto charakteru.

zdroj: bloomberg.com

Amerika stojí na pokraji finančnej priepasti a ekonomickú katastrofu môže oddialiť iba ďalšie navýšenie dlhu. V druhej najväčšej ekonomike sveta, Číne, bojujú s gigantickým dlhom develperskej spoločnosti Evergrande v hodnote vyše 300 miliárd dolárov. Ak spoločnosť nebude schopná platiť záväzky a nepodporí ju ani štát, môže to mať rozsiahle následky na svetovú ekonomiku. Vzľadom na napätie, ktoré vo svete prevláda, investori začínajú hľadať alternatívy. Najlepšie také, ktoré nekorelujú s vývojom globálnych trhov a v prípade ich prepadov dokážu ochrániť svoj kapitál.

Ak sa radíte medzi drobných investorov a chcete rovnako využívať výhody, ktorými disponujú veľkí investiční hráči, máme riešenie.

Alternatíva pre drobných investorov

Ak ste investor, ktorý oceňuje možnosť flexibility na trhoch a chce využiť ich plný potenciál, zahrňte v rámci diverzifikácie aktívne riadené stratégie do Vášho portfólia.

I keď investovanie do hedžových fondov je väčšinou podmienené tým, že musíte spĺňať podmienky kvalifikovaného investora, riešenie existuje. Družstvo Salus Populi prináša rovnaké príležitosti aj pre drobnejších investorov.

Sprístupňujeme stratégie, ktoré pokrývajú široké spektrum investičných nástrojov a tým sa otvára priestor na širokú diverzifikáciu portfólia v rámci jednej platformy

Ide o FinTech platformu s modernými nástrojmi a prístupom k fungovaniu a manažovaniu hospodárskej činnosti svojich členov. Majú tak možnosť obohatiť svoje portfólio o rôzne aktívne investičné stratégie a dosahovať stabilnejšie a vyššie výnosy. 

Platforma je primárne určená pre investorov, ktorí hľadajú príležitosti aj mimo tradičné investičné nástroje. V rámci výkonnosti sa tak nemusia spoliehať iba na rast trhov. 

Jedným z pilierov sú práve hedžové fondy, ktoré dosahujú pozitívne výnosy aj bez ohľadu na pohyb trhov. Okrem iného, stratégie zahrňujú investičné nástroje ako menové páry, komodity, reality, alebo dokonca kryptomeny.

zdroj: saluspopuli.sk

Hedžové fondy v číslach

Prezident HFR Kenneth Heinz uviedol, že hedžové fondy vykázali v septembri zisky v rámci stratégií fixného výnosu, komodít a iných stratégií, ktoré nekorelovali so strmým poklesom v priebehu septembra na globálnych akciových trhoch. Vzhľadom na veľkosť poklesu akcií a dlhopisov predstavuje kladná nadmerná výkonnosť aktívne riadených fondov jedno z najpôsobivejších výkonov HFRI v nedávnej histórii. 

Na štvrťročnej báze bol benchmark v 3. štvrťroku stabilný. V priebehu troch mesiacov od júla do septembra ale klesol o 0,03 %. Toto neuspokojivé zobrazenie bolo ale vyvážené pozitívnymi ziskami v prvom štvrťroku roka s výsledkom 5,74 % a 4,14 % v druhom štvrťroku. Za posledných deväť mesiacov utrpel benchmark iba jeden mesiac s poklesom. V júli zaznamenal prepad o 0,91 %.

Na rozdiel od predchádzajúcich období, v ktorých bola výkonnosť hedžových fondov poháňaná vysokým beta, (koeficient beta je mierou volatility akcie v porovnaní s trhom alebo indexom) súčasné makroekonomické prostredie vyžaduje väčšiu špecializáciu a flexibilitu na vytvorenie portfólia v súvislosti s rizikovým prostredím, ktorému boli akciové trhy vystavené v septembri.

Relatívna hodnota HFR založená na fixnom príjme sa za mesiac zvýšila takmer o 1 %. V treťom štvrťroku získala 1,21 % a medziročný nárast bol o 7,86 %. Manažéri ťažili z nárastu úrokových sadzieb poháňaných aj prognózami o stimuloch ako zníženie nákupu dlhopisov americkou centrálnou bankou a rastúce inflačné tlaky.

zdroj: varchev.com

Akciové hedžové fondy

V rámci subsektora arbitrážnych stratégií, stratégií fixného výnosu, zmiešaných stratégií a korporátne fokusovaných stratégií dosiahli výnosy fondov v septembri kladné výnosy, aj keď nie viac ako 1 %.

Najväčší zisk dosiahli na medziročnej báze akciové hedžové fondy, pričom index zaistenia akcií HFRI sa od začiatku januára zvýšil o 11,46 percenta. Sektor však v septembri zaostával za zvyškom priemyslu a medzimesačne klesol o 0,35 percenta. 

Najväčšiu ujmu zaznamenala kvantitatívna smerová stratégia, ktorá v septembri stratila 3,62 percenta. Aj napriek tomu v roku 2021 zostáva stále na úrovni 6,54 %. Fondy zmiešaných stratégií klesli minulý mesiac o 1,54 % ale medziročný nárast dosiahli o 11,14 %. Všetky rastové, technologické a hedžové fondy zamerané na zdravotnú starostlivosť zaznamenali v septembri mesačné straty, pričom základná hodnota sa mierne zvýšila o 0,18 percenta a v roku 2021 vzrástla o viac ako 15 percent. 

Komoditné makrofondy

Hedžové fondy, ktoré obchodujú so širšími makroekonomickými a geopolitickými trendami pomocou akcií, dlhopisov, mien a komodít minulý mesiac zhodnotili o 0,54 %. Za deväť mesiacov od začiatku roka tento sektor celkovo vzrástol o viac ako 8 %. Vynikajúco si počínali komoditné makrofondy. V septembri vzrástli o 5,18 %, čím sa výnos od začiatku roku 2021 zvýšil na viac ako 21 %

Menové makrofondy vzrástli o 1 %, zatiaľ čo diskrečné tematické makrofondy mierne klesli do mínusu a v septembri stratili 0,40 percenta. 

zdroj: hedgeweek.com

Zhrnutie

Aktívne spravované portfólio by v rámci diverzifikácie nemalo chýbať u žiadneho moderného investora, ktorý nechce byť odkázany iba na rast trhov. Takýto oporný pilier investičného portfólia dokáže lepšie ochrániť majetok v čase kríz a prepadov na trhoch a tak priniesť vyšší a stabilnejší výnos. Viac sa o aktívnej správe majetku dozviete od členov nášho tímu profesionálov. Môžete nás kontaktovať prostredníctvom formulára, alebo spôsobom, ktorý preferujete.

Zanechať komentár