Scroll Top

Fakty o hedžových fondoch

hedžový fond

Radi by sme Vám dnes priblížili hedžové fondy. Teraz nemyslíme doslovný Anglický preklad a aj keď ide o často skloňované entity, len málo ľudí vie aký je napríklad rozdiel medzi klasickým podielovým fondom a hedžovým.

Tento termín sa spája s prvým hedžovým fondom, A.W. Jones & Co., ktorý bol založený v roku 1949. Otváral dlhé nákupné aj krátke predajné pozície na akciovom trhu, jeho cieľom bolo teda eliminovať trhové riziko a sústrediť sa na samotný výber akcií. Fond operoval v relatívnom utajení až do vydania článku v magazíne Fortune v apríli roku 1966.

Tento článok vyvolal taký záujem, že podľa výskumu SEC za dva roky vzniklo ďalších 140 hedžových fondov. Množstvo z nich bolo zlikvidovaných počas medvedieho trhu v 70tych rokoch. Toto odvetvie znovu nabralo na popularite v 90tych rokoch a v roku 2014 existovalo okolo 10 000 hedžových fondov s viac ako 3 triliónmi USD v správe. Pre porovnanie, celkový objem peňazí spravovaných v podielových fondoch je odhadovaný na 30 triliónov.

Ako si tieto fondy ale zadefinovať? 

  1.  Ide o súkromnú spoločnosť s vlastnou organizáciou podľa lokálnej jurisdikcie. To im poskytuje dostatočnú flexibilitu, aby dokázali operovať podľa aktuálnej potreby a vytvárali unikátne stratégie. Hedžové fondy sú teda organizované tak, aby oslovili sofistikovaného investora a využívali príležitosti, ktoré nie sú dostupné pre tradičné, regulované spoločnosti. 
  1. Funguje na tzv performance, takže odmeňuje svojich manažérov podľa dosiahnutého výkonu. To im umožňuje zaujať talentovaných top manažérov, ktorí dokážu implementovať sofistikované stratégie. Podstatným princípom je sledovanie spoločného záujmu manažérov a investorov. To je dosiahnuté práve zavedením tejto províznej schémy.                 
  1. Dokáže využívať investičné nástroje nedostupné pre tradičné investičné fondy.

Používanie finančnej páky, investovanie do súkromných emisií a spoločností, investovanie do reálnych aktív a komodít, aktívne obchodovanie derivátov akými sú futures kontrakty alebo opcie, vytváranie krátkych predajných pozícií (obchodujem možnosť poklesu ceny) a taktiež vytvárať relatívne koncentrované pozície podľa uváženia manažéra. Investičná flexibilita je jedným z najdôležitejších aspektov :

  1. HF často investujú do privátnych emisií cenných papierov a spoločností, ktoré nie sú verejne obchodovateľné.
  2. Často využívajú väčšiu finančnú páku ako tradičné podielové fondy. Pokiaľ podielové fondy si môžu požičať maximálne 33% z celkového objemu ich aktív, HF často operujú aj s násobkami objemu aktív pod správou.
  3. HF často využívajú derivátové stratégie, nákupy a predaje futures kontraktov a opcií so sofistikovaným risk manažmentom sú najčastejšie základom ich stratégií.
  4. Schopnosť exekuovať krátke predajné koncentrované pozície za účelom zvýšenia výnosu alebo zníženia rizika je asi najväčším rozdielom medzi  HF a klasickým podielovým fondom, ktorí zo zákona môžu vytvárať len nákupné pozície.
  5. HF sú aktívne manažované prostredníctvom komplexnejších stratégii a dynamickejším vývojom. Naproti tomu tradičné fondy cielia na tradičný výnos naviazaný na vývoj trhu. 

Flexibilita v investovaní, schopnosť zamestnať top manažérov a aktívna správa prostredníctvom sofistikovaných obchodných stratégií charakterizuje HF asi najvýstižnejšie. Nie sú súčasťou alternatívnych investícií preto, lebo obchodujú netradičné aktíva, ale pre obchodné stratégie ktoré používajú.

Zanechať komentár