Scroll Top

Čo s peniazmi v banke? Návod pre podnikateľov a živnostníkov

co s peniazmi v banke

Ako podnikateľ si vytvárate pracovné prostredie sám a stanovujete si ciele, ktoré sa snažíte svojou činnosťou dosiahnuť. Dôvody, prečo ste s podnikaním začali, alebo chcete začať, môžu byť rôzne. Radi by ste prerazili na trhu s niečim novým, alebo Vás zlákala myšlienka byť sám sebe pánom. Nech už bude, alebo bol Váš dôvod akýkoľvek, neoddeliteľnou súčasťou podnikania je snaha tvoriť zisky. Obchodný magnát a miliardár Sheldon Adelson povedal: „Nepodnikám preto, aby som zarobil peniaze iným ľuďom. Podnikám preto, aby som zarobil peniaze pre seba.“ Podnikáte aj Vy? Budovanie úspešného biznisu si vyžaduje veľa času, úsilia a schopnosti efektívne riadiť finančné zdroje. Šikovný podnikateľ rozumie peniazom a vie, že nie je dôležité ich len zarobiť, ale zisky treba aj ochrániť pred znehodnotením. Nie všetky spôsoby sú ale ideálne. Prinášame niekoľko tipov čo s peniazmi v banke, ktoré ležia ľadom na účte bez ďalšieho využitia.

zdroj: pixabay.com

Čo s peniazmi v banke

Bankové účty sú bežnou súčasťou života ľudí. Neslúžia iba ako nástroj na vykonávanie finančných transakcií, ale aj ako depozitár. Ukladáte na ňom svoje finančné prostriedky. Ale… Nedržte na bankovom účte viac, ako je potrebné.

Bežný účet je vhodný na tvorenie a držanie rezervy, ktorú viete použiť v prípade núdze a neočakávaných situácií. Takýto finančný vankúš na pokrytie niekoľkých mesiacov fungovania by mal byť “must” nie len pre podnikateľov, ale pre všetkých aktívnych ľudí.

Čím viac zodpovednosti na svojich pleciach nesiete, tým starostlivejšie by ste sa mali k tvorbe rezervy postaviť. Podnikateľ zodpovedný za chod firmy a zamestnancov by mal mať rezervu vyriešenú inak, ako napríklad pracujúci človek s výdavkami niekoľko sto eúr mesačne.  

Ak však už držíte na bankovom účte zbytočne veľký obnos peňazí, ktoré nemajú dlhodobo využitie, bude to mať negatívny dopad, na ich kúpnu silu v čase. Ich nominálna hodnota sa síce nezmení, ale postupne budú kvôli inflácií strácať na hodnote reálnej. 

Ako naložiť s voľnými financiami?

Neexistuje vzorec, podľa ktorého by sa mali všetci riadiť ako zaobchádzať s voľnými finančnými prostriedkami. Ako podnikateľ, alebo živnostník musíte zvážiť niekoľko faktorov na základe ktorých sa rozhodnete, ako môžete svoje finančné zdroje využiť čo najlepšie. Pri rozhodovaní môže zohrať úlohu aj charakter podnikania, alebo pravidelnosť príjmov. 

Oproti tradičnému zamestnaniu je podnikateľ vystavený väčšej finančnej nestabilite a podľa toho by sa mal rozhodovať, ako voľné finančné zdroje využije aj v prípade ak k nim potrebuje prístup v prípade núdze.

zdroj: pixabay.com

Sporiace účty

Ak je to potrebné, sú vysoko likvidné. Banky vyplácajú na účty úroky, ktoré sú zvyčajne ale extrémne nízke, alebo žiadne. Častokrát nepokryjú ani náklady spojené s vedením účtu. Druhú ranu zasadí Vašmu kapitálu inflácia, ktorá si v čase tiež ukrojí svoj podiel.  

Terminované vklady

Oproti bežným, alebo sporiacim účtom poskytujú vyššie úroky. Bohužiaľ aj výšky dnešných úrokov na terminovaných účtoch zaostávajú za úrovňou priemernej ročnej inflácie. Zároveň je nevýhodou aj viazanosť Vášho kapitálu na vopred určené obdobie, ktoré sa môže pohybovať aj rádovo v rokoch. To Vám v prípade potreby zamedzí prístup k financiám, alebo zaplatíte pokutu za predčasný výber.

Podielové fondy

Banky okrem svojich tradičných produktov dnes ponúkajú aj investície do podielových fondov. Podľa ich charakteru môžeme hovoriť o investičnej stratégií konzervatívnej, vyváženej alebo dynamickej. Čím kratší časový horizont, tým viac by stratégia mala byť konzervatívnejšia. Takto sa menej vystavujete rizikám spojeným so stratou kapitálu pri kolísaní na akciových trhoch. 

V kratšom časovom horizonte nepredstavujú veľké riziko dlhopisy. Ale nízke výnosy v pomere k vysokým poplatkom nemusia byť vhodnou voľbou. Vo väčšine prípadov taktiež platí, že očistený výnos od poplatkov nemusí pokryť ani výšku inflácie.

Akciové výnosy sú atraktívnejšie a pohybujú sa v priemere na úrovni približne 8% ročne. V prípade investovania do akcií ide ale o dynamickú stratégiu, pri ktorej platí, že čím kratší časový horizont, tým väčšiu mieru rizika musíte znášať. Pri nesprávnom načasovaní v krátkom časovom horizonte je vysoká pravdepodobnosť, že skôr o peniaze prídete ako ich zhodnotíte.

Modernejšou variantou oproti podielovým fondom je investovanie do pasívnych ETF. Pasívna správa fondov je zvýhodnená nižšími poplatkami a výnosy sú oslobodené od dani z príjmu po dobu držania viac ako jedného roka. Rovnako ako pri podielových fondoch, aj tu je ale dôležité upozorniť na vysoké riziko straty kapitálu v krátkom časovom horizonte. 

Aktívna správa ako ideálna voľba


Ak uprednostňujete jednoduché riešenia, ste podnikateľ a nemáte čas, alebo zručnosti riadiť si svoje investície sám, ideálnou voľbou môže byť aktívna správa majetku.

zdroj: freerangestock.com

Prečo práve aktívna správa?

V prvom rade nebude na škodu spomenúť súčasnú situáciu na trhoch, ktorá nehrá do kariet tým, ktorí vsádzajú na pasívne investície. Trhy sú na maximách, ale súčasný stav ekonomiky s ich výkonom nekorešponduje. Tento nezdravý rast je spôsobený tlačením a vypúšťaním nových peňazí do sveta. Zároveň sa úrokové sadzby pohybujú blízko nuly, čo investorom dodáva odvahu kupovať na dlh. 

Existuje niekoľko ďalších varovných signálov, ktoré neveštia v blízkej budúcnosti pre finančné trhy nič dobré. 

Karty v ekonomike môže zamiešať aj čínsky developérsky gigant Evergrande, ktorý dlhuje svojim veriteľom a investorom vyše 300 miliárd dolárov. Niekoľko odborníkov zdieľa názor, že ak nezakročí štát, neschopnosť splácať svoje záväzky môže mať škaredý dopad nielen na ekonomiku v Číne, ale aj vo svete. Dôvodom je príliš veľa zahraničných investorov, ktorí v takom prípade prídu o kapitál. 

Trhy nemôžu rásť do nekonečna a pasívne investovanie Vaše portfólio pred prepadmi a následnými stratami neochráni

Na druhej strane stojí aktívna správa majetku, ktorej výhodou je práve to, že sa nemusí spoliehať iba na ich rast. Aktívni portfólio manažéri používajú stratégie, ktoré dokážu zhodnotiť kapitál rovnako pri raste, ako aj pri prepade na trhoch. Nie je ničím ojedinelým, že práve prepady dokážu priniesť nadpriemerné výnosy.

Pridaná hodnota aktívnej správy v družstve

Stratégie aktívnej správy využíva aj družstvo Salus Populi. Prinášame niekoľko výhod, vďaka ktorým by aktívna správa mohla byť tou správnou voľbou ak ste podnikateľ a:

  • Ste zástancom jednoduchých riešení
  • Nemáte čas si sám riadiť investície
  • Nechcete, aby bolo Vaše portfólio výrazne negatívne ovplyvnené ak budete potrebovať kapitál práve počas zlých trhových podmienok

1. Zhodnotenie

Hlavnou pridanou hodnotou je možnosť zarábať aj na poklesoch trhu. Aktívna správa portfólia v družstve je založená na princípoch, ktoré generujú výnosy aj počas krízy a trhových výkyvov. V časoch veľkej neistoty sa naopak môže držať družstevník úplne bokom a tým chrániť majetok pred výraznými prepadmi.

zdroj: freerangestock.com

2. Poplatky

Ďalšou devízou sú poplatky, ktoré sú postavené na férovom “success fee” modely. Na prvom mieste je vždy družstevník. To znamená, že až keď zarobíte Vy ako člen, len vtedy má družstvo nárok na odmenu. Tento model je jasným víťazom oproti tradičnému investovaniu, kde klient platí niekoľko druhov poplatkov, nezávisle od toho či zarába, alebo prerába.

3. Likvidita

V závislosti od charakteru využitej stratégie je likvidita variabilná. Väčšinou sa k peniazom dostanete v priebehu niekoľkých dní, nie však neskôr ako do 60 dni. Po zohľadnení vyššie spomenutých výhod, ktoré ponúkajú väčšiu stabilitu aj počas nepriaznivých situácií a férovú poplatkovú štruktúru myslíme, že aktívna správa môže byť tým pravým orechovým nielen pre aktívnych, zaneprázdnených podnikateľov, ale aj pre tradičných investorov, ktorí si uvedomujú, že základom úspechu je diverzifikácia, ktorá ochráni portfólio aj počas prepadov na trhoch. Vďaka čomu môžete dosiahnuť vyššie a stabilnejšie výnosy.

Záver


Aktívná správa majektu pod taktovkou skúsených portfólio manažérov prináša benefity, ktoré ocení nejeden moderný investor. Ak sa chcete dozvedieť viac o stratégiach, ktoré využíva družstvo Salus Populi, kontaktujte nás a náš tím bude pripravený zodpovedať všetky Vaše otázky.

Zanechať komentár