Scroll Top

Alternatívne investície ako doplnok k tradičným investíciam

salus populi družstvo

Čo je to alternatívna investícia?

Alternatívne investície sú také, ktoré nepatria do bežných tried aktív, akými sú akcie, dlhopisy či indexové fondy.
Medzi najvýznamnejšie príklady alternatívnych investícií patria kryptomeny, komodity, nehnuteľnosti, umenie, víno, autá, diamanty a dokonca aj pôžičky typu peer-to-peer.

Prečo moderní investori uprednostňujú alternatívne investície?

Výhodou pridania alternatívnych aktív do portfólia je ich nízka korelácia s tradičnými aktívami. Investori tiež očakávajú, že budú generovať vyššie výnosy. Niektoré alternatívy vedia ťažiť z hospodárskeho poklesu, stúpajúceho dolára alebo inflácie.

Napríklad zlato spĺňa všetky tieto parametre a mnohí investori ho bežne považujú za aktívum „bezpečného útočiska.“ Novodobé digitálne zlato Bitcoin sa začína hojne využívať ako synergická verzia fyzického zlata, aj keď digitálne meny sa niekedy pohybujú rýchlo, čím získavajú pozornosť médií a sú vo finále vhodné na investovanie rizikového kapitálu investora.

Väčšina investičných portfólií je navrhnutá tak, aby maximalizovala budúce výnosy a zároveň minimalizovala riziko. To sa dá dosiahnuť rôznymi spôsobmi, napríklad kombinovaním tradičného a alternatívneho investovania. Takto si investor zabezpečí pozitívny výnos aj v obdobiach s výrazným poklesom na trhu, aké sme zažili napríklad nedávno kvôli vírusu COVID-19. Diverzifikácia je kľúčový investičný koncept, ktorého cieľom je znížiť celkové riziko portfólia.

V družstve kombinujeme rôzne alternatívne spôsoby ako napríklad, komodity, menové páry, Bitcoin či nehnuteľnoti a tak je naše portfólio veľmi dobre diverzifikované s vynikajúcim stabilným výnosom.

Obľúbené typy alternatívnych investícií

Vo svete investorov sa veľkej obľube tešia aj hedžové fondy a fondy súkromného kapitálu. Sú to štruktúry, ktoré združujú kapitál od rôznych investorov, aby využili trhové príležitosti.

Hedžové fondy často využívajú zložité kvantitatívne stratégie a sú známe pre svoje rozsiahle používanie algoritmov a vysokofrekvenčné obchodovanie. Na konci roku 2019 hedžové fondy spravovali pre investorov približne 3,2 bilióna dolárov.

Fondy súkromného kapitálu investujú do súkromných podnikov na reštrukturalizáciu spoločností s nedostatočnou výkonnosťou. Napríklad rizikový kapitál je podmnožinou súkromného kapitálu spojeného s prFondy súkromného kapitálu investujú do súkromných podnikov na reštrukturalizáciu spoločností s nedostatočnou výkonnosťou. Napríklad rizikový kapitál je podmnožinou súkromného kapitálu spojeného s prvotnými investíciami do začínajúcich podnikov, teda sú to často úplne prvotné peniaze, ktoré získali majitelia novej firmy pre jej následný rozvoj, takzvaný “start-up”.

Reálne aktíva sa celkom líšia od hedžových fondov alebo súkromného kapitálu. Sú to fyzické aktíva ako nehnuteľnosti alebo infraštruktúra (letiská, spoplatnené cesty, elektrické siete atď.), fyzické komodity alebo prírodné zdroje. Reálne aktíva, najmä infraštruktúra,  zaznamenali za posledných niekoľko rokov výrazný rast v dôsledku nízkych úrokových sadzieb a často stabilných predvídateľných peňažných tokov.

Ďalšie typy alternatívnych investícií, ktoré získavajú na popularite

Pôžičky typu Peer-to-Peer (P2P)

Uľahčujú poskytovanie úverov jednotlivcom a malým podnikom, často za lepších podmienok ako by dostali v bankách. Platformy P2P spájajú veriteľov a dlžníkov pomocou algoritmov na hodnotenie úveru a stanovenie podmienok pre pôžičku. Pre investora je tento druh požičania peňazí vo všeobecnosti investícia s nízkym rizikom.

Crowdfunding nehnuteľností

Investície do nehnuteľností, či už komerčných, alebo rezidenčných, sa vyznačujú zvyčajne stabilným tokom peňazí a menším rizikom voči reálnej ekonomike. Aj v čase hospodárskeho poklesu bude totiž väčšina ľudí naďalej platiť nájomné. Crowdfundingové platformy združujú finančné prostriedky od mnohých malých investorov na nákup obytných alebo komerčných nehnuteľností. Platforma následne spravuje tento majetok a vytvára príjem z prenájmu, ktorý sa prerozdeľuje jednotlivým investorom.

Zberateľské kúsky

Investovanie do umenia, vína alebo áut si bezpochyby vyžaduje určité odborné znalosti. Spoločným znakom týchto druhov alternatívnych investícií je fakt, že ich výkonnosť nesúvisí so žiadnou významnou triedou aktív. To znamená, že nie sú ovplyvnené ekonomickým cyklom a sú založené na zberateľskej hodnote, ktorá určí ich cenu.

Kryptomeny

Vzrušujúce odvetvie, ktoré sa v poslednom desaťročí vyvíjalo rýchlym tempom. V máji 2020 bolo k dispozícii približne 5 400 druhov digitálnych mincí a žetónov. Je však dôležité poznamenať, že nie všetky z nich prežijú a zažiaria ako najznámejšia a najvýznamnejšia z nich – Bitcoin.

Atraktivitu na kryptomenách znásobuje sľub decentralizovanej svetovej meny. Regulačné prostredie pre digitálne peniaze je zatiaľ dosť náročné, ale to aj tak nebráni stále vyššiemu záujmu o tento druh investícií, či už u jednotlivcov, podnikov, alebo inštitúcií.

Forex

Alebo inak devízový trh, je globálnym decentralizovaným trhom zameraným na obchodovanie s menami. Je to najväčší a najlikvidnejší trh na svete s priemerným denným objemom obchodovania vyšším ako 5 biliónov dolárov.

Medzi obchodníkov s menami patria vlády, centrálne banky, komerčné banky, rôzne finančné inštitúcie, obchodné spoločnosti a aj jednotlivci.

Retailoví investori pôsobiaci na devízovom trhu nakupujú a predávajú rôzne páry mien, aby mohli profitovať z výkyvov a pohybov ich cien. Medzi najobchodovanejší forexový pár patrí EUR / USD.

Sú pre vás alternatívne investície dobré?

Vo svete financií neexistuje nič ako 100% bezpečná investícia. Celkovo sa však alternatívne investície považujú za dobrý doplnok každého investičného portfólia.

Takže na otázku…“Akcie padajú, čo teraz?“ …je odpoveďou „Pridajte si do portfólia alternatívne investície.“

Družstvo je práve pre členov, ktorí majú záujem doplniť svoje investície o tie alternatívne a nezostať závislý od deja na trhu ktorý nevedia ovplyvniť. Takto si družstevník prinesie do investičných portfólií výnos, ktorý nie je generovaný len rastúcou aktivitou na trhoch.

Tieto investičné stratégie generujú výnos na základe obojsmerných pohybov, to znamená rastu aj poklesu, v kombinácií s využívaním obchodných stratégií, aplikovaním inovatívnych myšlienok a manažérskej zručnosti.

Stále viac investorov prechádza od tradičných investícií na alternatívy s cieľom zvýšiť výnosy, generovať príjem, zabezpečiť diverzifikáciu a dosiahnuť svoje ciele.

Zanechať komentár