Scroll Top

Alternatívna investícia menom Forex

forex-basics_orig

Takže pekne po poriadku. Čo sa skrýva za týmto slovom? Pre niekoho známa vec, pre iného úplne neznámy pojem. Avšak pravdepodobnosť, že sa s týmto pojmom stretli aj ľudia, ktorým nič nehovorí, je veľmi vysoká. Tento pojem je totiž zahalený do šatu oveľa viac používaného slova – zmenáreň.

Presne tak. Môžeme sa baviť o tej zmenárni, ktorú vyhľadáte, keď sa rozhodnete spoznávať krajiny, kde je potrebné iné platidlo ako euro.

Skratka Forex je odvodená od anglických slov Foreign Exchange, čo v preklade znamená medzinárodný devízový trh. Či už sa rozhodnete ísť preskúmať krásy Ameriky alebo neďalekého Chorvátska, vaše euríčka budete zamienať presne na takomto mieste.

Ako súvisí Forex s alternatívnymi investíciami?

Jednoducho. Môžeme znovu použiť jednoduchý príklad zo zmenárne. Tým, že zamieňate peniaze, urobíte obchod, v ktorom si za vašu menu (peniaze) kúpite menu inú. Sila kurzu danej meny potom rozhoduje o tom, koľko za vaše ťažko zarobené eurá dostanete v inej mene.

Zmenáreň nie je jediné miesto, kde sa takéto transakcie vykonávajú. Do tejto obrovskej mašiny na peniaze sú zainteresované hlavne svetové banky, fondy, rôzne iné finančné inštitúcie, štáty a dokonca aj jednotlivci. Zaujímavosťou je, že prvých desať najväčších obchodníkov na tomto trhu si medzi seba rozdeľuje až vyše 77 % celkového obchodovaného objemu. Každodenný celkový obrat na Forexe sa odhaduje priemerne na 5.3 bilióna USD.

Postupom času zvyšuje tento druh investícií záujem obchodníkov po celom svete a vďaka zvýšenému záujmu a technológiám boli brány investičných príležitostí otvorené aj pre oveľa menších hráčov. Ak totiž patríte do skupiny s kapitálom menším ako 1 miliarda dolárov, potom sa radíte tiež do tejto skupiny.

Prečo je forexový trh považovaný v dnešnej dobe za vhodnú alternatívnu investíciu? Skrýva sa za tým niekolko naj…

1. Prístupnosť

Na prístup k tomuto decentralizovanému trhu postačí počítač a pripojenie na internet. Čo sa týka kapitálu, patrí tiež medzi najprístupnejšie spôsoby obchodovania na svete s možnosťou použitia veľmi nízkeho obchodného kapitálu.

2. Časová flexibilita

Na Forexe je možné obchodovať 24 hodín denne päť dní v týždni. Je to preto, lebo Forex zahŕňa rôzne meny z celého sveta, a tým pádom prebieha obchodovanie v rôznych časových pásmach. Hlavné finančné centrá sa nachádzajú v Sydney, Tokiu, Londýne a New Yorku.

3. Výnosy

Toto je obchodníkmi jeden z hlavných vyhľadávaných benefitov. Oproti bežnému investovaniu, kde sa investor musí spoliehať výhradne na rast, je tento spôsob obchodovania zvýhodnený tým, že dokáže nadeliť zisky či už pri rastúcom, alebo klesajúcom trhu. Tým pádom dokáže byť doba investovania kratšia a zároveň efektívnejšia.

4. Likvidita

Vzhľadom na jeho veľkosť je Forex najlikvidnejším trhom na svete. Investor tak bez obáv nájde vždy protistranu, ktorá je ochotná s ním vstúpiť do obchodu. Nestane sa, že obchod je nejakým spôsobom časovo obmedzený a voľba vstupu a výstupu môže byť realizovaná okamžite.

5. Rovnosť

Čo sa týka obchodovania, na Forexe sú si všetci rovní. Či sa jedná o nadnárodnú banku, alebo jednotlivca, podmienky majú všetci rovnaké. Jediné, čo rozhoduje, sú zručnosti a odbornosť, ktoré určia „víťaza.“

Záver

Forexové obchodovanie sľubuje veľké výhody, ktoré sú samozrejme podmienené znalosťami a odbornosťou z tejto oblasti.

My môžeme s istotou povedať, že počas dlhoročného pôsobenia a nadobudnutých skúseností, týmito vlastnosťami disponujeme a vytvárame pre klienta vhodné podmienky na efektívne zhodnocovanie finančných prostriedkov.

Zanechať komentár