Scroll Top

Aktívne Investovanie Vs Pasívne Investovanie – Kľúčové rozdiely

annie-spratt-Jr8byYZmTTU-unsplash

Kedykoľvek dôjde k diskusii o aktívnom alebo pasívnom investovaní, môže sa veľmi rýchlo zmeniť na horúcu debatu. Investori a správcovia majetku majú sklon uprednostňovať jednu stratégiu pred druhou. Zatiaľ čo pasívne investovanie je medzi investormi častejšie, existujú aj argumenty týkajúce sa výhod aktívneho investovania.

Najprv si o nich povedzme, aby sme všetci vnímali tieto pojmy rovnako.

Aktívne investovanie

Aktívne investovanie znamená, že obyčajne tím ľudí, resp. geniálny jedinec, rozhodne čo bude nakúpené, čo bude predané a čoho sa nebude nikto chytať. Pri investovaní hovoríme o cenných papieroch, ktoré sú obchodované na burze cenných papierov.

Investičný výbor sa snaží rozhodovať tak, aby zarábal lepšie ako je na burze bežné. Používa k tomu dlhodobé rozhodnutia, napr. akcie zvyčajne rastú na hodnote, lebo sa v nich prejavuje inflácia, ekonomická aktivita, či technologický pokrok. Druhým nástrojom sú aj krátkodobé rozhodnutia. Niektorá firma práve odmietla ponuku na fúziu, akcie obyčajne klesnú na hodnote, niekedy je tento pokles veľmi veľký, ale predmetnej firme sa darí a nie je žiaden dôvod, aby sme v nej nekúpili podiel za dobrú cenu.

Tento postup vyžaduje veľmi hlbokú analýzu, odbornosť a najmä roky skúseností. Tento postup vyžaduje splnenie dvoch faktorov. Prvý je spraviť dobré rozhodnutie a druhý spraviť ho presne v pravú chvíľu. Dobré rozhodnutie príliš skoro nebýva tak dobrým a dobré rozhodnutie príliš neskoro sa stáva veľmi zlým.

Správne aktívne investovanie je teda veľmi disciplinovaná činnosť vyžadujúca slušné znalosti vied zaoberajúcich sa číslami.

Pasívne investovanie

Pasívne investovanie stojí na dlhodobom pozorovaní trhov. Schopnosť kúpiť a držať cenný papier vie byť veľmi výnosná. Nemálo milionárov vzniklo tak, že zabudli na svoju investíciu a spomenuli si na ňu až po niekoľkých rokoch. Tí však mali šťastie.

Cielene sa pasívne investovanie robí pravidelným nákupom tej istej akcie bez ohľadu na jej vývoj. Bráni sa tým chybným úsudkom a podliehaniu panike. Keďže ide o menšie pravidelné sumy, tak aj prípadný dočasný výkyv nespôsobuje existenčné problémy investorovi.

Veľmi populárne je nákup akciového indexu, napr. Dow Jones alebo S&P 500. Ktorých presné zloženie nie je teraz podstatné, ale v komentári rád odpoviem ak je práve toto čo sa chcete spýtať.

Pasívni investori tvrdia, že sa podieľajú aj na krátkodobých prepadoch, lebo vtedy nakupujú lacnejšie a neskôr vďaka tomu zarábajú viacej. 

Kľúčové rozdiely

Pasívne investovanie

Medzi kľúčové výhody pasívneho investovania patria:

Mimoriadne nízke poplatky: Netreba portfólio manažéra, takže dohľad je oveľa lacnejší. Pasívne fondy jednoducho sledujú index, ktorý používajú ako referenčnú hodnotu.

Transparentnosť: Vždy je jasné, ktoré aktíva sú v indexovom fonde.

Daňová efektívnosť: Stratégia nákupu a držania zvyčajne nevedie k  dani z kapitálových výnosov za daný rok.

Zástancovia aktívneho investovania naopak tvrdia, že pasívne stratégie majú tieto nedostatky:

Prílišná obmedzenosť: Pasívne fondy sú obmedzené na konkrétny index alebo vopred určený súbor investícií s malou alebo žiadnou odchýlkou. Investori sú teda zablokovaní v týchto podieloch bez ohľadu na to, čo sa deje na trhu.

Malé výnosy: Podľa definície pasívne fondy takmer nikdy neporazia trh. Poraziť trh znamená, že zarábate na burze viac ako je priemerný rast hodnoty akcií na nej. Keďže hlavné hviezdy búrz (dnes Alphabet(Google), Amazon, Apple a pod.) rastú rýchlejšie ako menej populárne tituly (U.S. Steel, Wal-Mart a pod.). 

Ani v časoch nepokojov neporážajú trh, pretože jadro je tvorené sledovaním daného trhu. Stane sa, že pasívny fond môže trh poraziť, ale nikdy to nebudú veľké výnosy, po ktorých túžia aktívni manažéri, pokiaľ sa trh sám od seba neprejaví veľkým nárastom. Na druhej strane aktívni manažéri môžu prinášať väčšie odmeny. Výnosy sa znižujú aj poplatkami ktoré sú účtované či sa fondu darí alebo nedarí.

Aktívne investovanie

Výhody aktívneho investovania:

Flexibilita: Aktívni manažéri nemusia sledovať špecifický index. Môžu si kúpiť ten „surový diamant“ v cenných papieroch, o ktorom sa domnievajú, že sa úspešne vybrúsi a s veľkým ziskom predá.

Hedžovanie: Rozumní aktívni manažéri nepodstupujú plné riziko krachu svojich “stávok” a môžu si ich zaistiť pomocou rôznych techník, ako sú krátke predaje alebo predajné opcie. Keď sú riziká príliš veľké, majú možnosť zbaviť sa konkrétnych akcií. Najmä môžu v čase úplnej burzovej apokalypsy jednoducho vôbec neobchodovať. Pasívni manažéri takú možnosť nemajú, pretože len sledujú vývoj daného indexu bez ohľadu na to, ako sa darí. V prípade veľkých prepadov môžu len sledovať ako sa potápa loď.

Správa daní: Tento spôsob investovania nebýva daňovo zvýhodnený a teda sa tu investor nemôže spoľahnúť, že sa ho budú týkať výnimky. Preto veľa pasívnych fondov tvrdí, že aktívne obchodovanie je silno zdanené a pasívne nie je zdanené (alebo menej). Skutočnou nevýhodou aktívneho investovania je, že sa odporúča komunikovať s daňovým poradcom a to nebýva skúsenosť, ktorú chce každý opakovať.

Aktívne stratégie majú tiež svoje nedostatky:

Drahšia správa: V aktívnom investovaní sú poplatky vyššie kvôli aktívnym nákupným a predajným transakciám. Samozrejme mzdy analytického tímu ktorý sa zaoberá výberom akcií musí niekto zaplatiť. Všetky tieto poplatky počas doby investovania môžu výrazne okresať výnosy. Na druhej strane pri aktívnom investovaní je častým a obľúbeným modelom, že investor platí veľké poplatky, ale len výhradne zo zisku. Tým pádom motivuje analytický tím a všetkých zúčastnených si mzdu zaslúžiť

Aktívne riziko: Aktívni manažéri môžu kúpiť akúkoľvek investíciu, o ktorej si myslia, že prinesie vysoké výnosy, ale opak môže byť pravdou ak sa mýlia.

Osobitná úvaha

Ktorá z týchto stratégií teda investorom prináša viac peňazí? Myslíte si, že schopnosti profesionálneho správcu peňazí prevýšia základný indexový fond?

Aktívne a pasívne stratégie sú iba dvoma stranami tej istej mince a obe z nejakého dôvodu existujú.

Mnoho investičných poradcov verí, že najlepšia stratégia je zmesou aktívneho a pasívneho štýlu.

Pasívny verzus aktívny manažment nemusí byť totiž len buď/ alebo… . Kombináciou týchto dvoch možností môžeme ešte viac diverzifikovať portfólio a skutočne pomôcť riadiť celkové riziko.

Vo finančnom plánovaní je dobré využívať prístup založený na cieľoch. Nie je to len o výnosoch, ale o výnosoch prispôsobených riziku počas doby investovania.

Pre väčšinu ľudí je tu čas a miesto pre aktívne aj pasívne investovanie počas celého života kvôli významným miľníkom, ako sú napríklad dôchodok, alebo zabezpečenie odrazového mostíka od narodenia po dosiahnutie plnoletosti dieťaťa.

Zanechať komentár