Scroll Top

Aktívne investovanie: ako to robiť, keď nemám čas?

aktívne investovanie

Pojem aktívne investovanie už sám o sebe hovorí, princípom nebude iba nakúpiť a prizerať sa. Najlepším spôsobom, ako si zabezpečiť dlhodobo stabilnejšie výnosy, je dobrá diverzifikácia, ktorá zahŕňa mimo pasívneho aj aktívne riadené investičné portfólio. Je to z toho dôvodu, že aktívne riadené investovanie ponúka väčšiu flexibilitu a pokiaľ ide o generovanie výnosov, nie je odkázané iba na rast trhov ako je tomu pri pasívnom investovaní. Keď prídu prepady na trhoch a Vaše pasívne riadené portfólio bude klesať, oporným pilierom sa môže stať práve aktívna správa, ktorá Vám v rovnakej situácií môže priniesť zisky. Možno ste sa chceli investovaniu venovať aktívne aj Vy, ale pri všetkých iných povinnostiach jednoducho neostáva na to čas. Kým sa dostaneme k tomu ako na to, pripomeňme si, prečo je vlastne dobré, byť aktívnym investorom.

Opakovanie je matka múdrosti 

Prečo investovať aktívne, keď dnes stačí nakúpiť a držať. Alebo skôr nakúpiť a dúfať? Kvôli stále viac chaotickému správaniu trhov, nadobúda slovo“dúfať” čoraz väčší význam. Doba je čím ďalej tým viac hektickejšia a história nám dokazuje, že to platí aj pre finančné trhy. Len za posledných 20 rokov sme tu mali už 3 krízy, ktoré citeľne zamávali so svetovou ekonomikou a zároveň aj s portfóliami pasívnych investorov, ktoré sa vo väčšine prípadov dostávali na pôvodné hodnoty aj niekoľko rokov.

Následky Korony pociťujeme dodnes. Aj keď v tomto prípade nemôžeme hovoriť, že išlo o krízu vyvolanú nepriaznivým vývojom ekonomiky. Išlo o externý šok v podobe pandémie, ktorá so sebou priniesla neistotu. Výsledkom je sled ekonomických udalostí, ktoré poukazujú v blízkej budúcnosti na nie práve optimistický vývoj trhov. Stav ekonomiky už teraz nereflektuje s výkonnosťou finančných trhov, ktoré bez výraznejších korekcií dosahujú pravidelne nové maximá. Zatiaľ sú víťazmi akcioví investori, ale podľa predikcií popredných svetových ekonómov a finančníkov ešte nemusí byť ťažkým časom koniec. 

Nasvedčuje tomu hneď niekoľko faktorov. Dokonca by sme mohli povedať, že dnešná situácia trochu kopíruje vývoj veľkej hospodárskej krízy, ktorá začala v roku 1929.

Či už tak alebo onak, Vašou jedinou stratégiou by nemalo byť dúfanie v pokračujúci pozitívny vývoj na trhoch po tak prudkých rastoch. Ak ste už rozmýšlali, ako využiť výhody aktívneho investovania, ste na dobrej ceste ochrániť svoje investície aj počas potenciálnych prepadov a zároveň využiť príležitosť, ako práve vtedy zarobiť. Ako sa teda môžete stať aktívnym investorom, aj keď nemáte čas? Jednoducho!

zdroj: dreamstime.com

Spoľahnite sa na profesionálov

Byť aktívnym investorom neznamená tráviť hodiny denne za monitorom, neustále sa vzdelávať, analyzovať firmy, alebo trh samotný, vytvárať obchodné stratégie a sledovať ekonomický vývoj vo svete. Aktívne investovanie Vás môže stáť množstvo času; alebo aj nemusí… Dobrá správa je, že využiť príležitosti na trhu môžete aj bez všetkých týchto aktivít.  

Spoľahnúť sa na profesionálov je najjednoduchšia a časovo nenáročná cesta ako nechať svoje peniaze pracovať aktívne. Moderní investori sú si vedomí, že aktívna správa má potenciál dosahovať násobne vyššie výnosy, preto ju uprednostňujú pred “kúp a drž (dúfaj)” stratégiou pasívneho investovania. Minimálne majú kvôli dostatočnej diverzifikácií svoje portfólio rozdelené medzi obe investičné varianty.  

Investičné stratégie, ktoré vyhrali aj nad Korona krízou

Globálna pandémia poslala vo veľmi krátkom čase v roku 2020 akciové trhy smerom nadol o desiatky percent. To, po akej dobe sa trh zotaví bola otázka, na ktorú vtedy nikto odpoveď nepoznal. Pasívni investori krvácali a tí menej trpezliví realizovali straty.

Úplne opačná situácia vznikla na druhom fronte. Manažéri v Salus Populi sa postarali o úsmevy na tvárach svojich členov. Družstvo využíva princípy aktívneho investovania a spolu s dostupnými stratégiami dokázalo nielen ochrániť kapitál podielnikov, ale počas niekoľko mesiacov trvajúcich prepadov pre nich zabezpečiť aj výnosy.

zdroj: salus populi

Salus Populi je Fintech platforma určená pre investorov, ktorí hľadajú príležitosti aj mimo tradičné investičné nástroje. Cieľom je zameriavať sa na stabilné výnosy v dlhodobom horizonte, pri nízkom riziku a vysokej likvidite. Tu máte na dosah nástroje veľkých investičných hráčov, ktoré Vám pomôžu dlhodobo prinášať vyššie a stabilnejšie výnosy oproti tradičným investíciám pasívnej správy.

Záver

Aktívne investovanie je skvelou voľbou pre moderného investora, ktorý nechce nič nechať na náhodu. Nemáte čas investovať aktívne? Spoľahnite sa na profesionálnych portfólio manažérov. Aktívna správa je výborným spôsobom zhodnocovania kapitálu pre ľudí, ktorí nechcú iba kúpiť a dúfať, ale namiesto toho vedia, že využiť plný potenciál trhu je cesta ako dosahovať vyššie a stabilnejšie výnosy za každých trhových podmienok.

Zanechať komentár