Scroll Top

Aktívne a pasívne investovanie: rozdiely v správe portfólia

dreamstime_m_59304083

Aktívne a pasívne investovanie sa považuje medzi to najzákladnejšie rozdelenie investorských stratégií, ktorých cieľom je zhodnotenie kapitálu. Diskusia o príslušných výhodách a nevýhodách aktívneho a pasívneho riadenia investícií sa pravdepodobne začala so vznikom pasívneho investovania, pred niekoľkými dekádami. Aj naďalej však vytvára jednu z najrozporuplnejších otázok vo svete investovania. Ktorá stratégia je lepšia. Aký je teda medzi nimi ten najzásadnejší rozdiel?

  • Aktívna správa portfólia sa zameriava bud na “absolute return” čo znamená ten najlepší výsledok, za akýchkoľvek trhových podmienok, alebo na prekonanie benchmarku, ako napríklad index Standard & Poor’s 500.
  • Pasívna správa portfólia jednoducho kopíruje správanie napríklad toho istého indexu.

Ako už vyplýva z názvu, aktívna správa volí aktívny prístup k investičnému portfóliu. To znamená, že zahŕňa oveľa viac obchodov ako pasívna správa. Manažment aktívne využíva stratégie, ktoré sú prispôsobené podmienkam, či už v rastúcom alebo klesajúcom trende trhov na dosiahnutie cieleného výnosu.

zdroj: dreamstime

Kľúčové body

  • Aktívny manažment vykonáva obchody na dlhú alebo krátku pozíciu (smerom hore alebo dolu) s cieľom prekonať benchmark, či dosiahnuť stanovený výnos.
  • Pasívny manažment replikuje špecifický index s cieľom dosiahnuť rovnaký výkon.
  • Aktívni portfólio manažéri sa usilujú o dosiahnutie nadpriemerných výnosov, ale podstupujú väčší risk oproti pasívnej správe majetku.

Aktívna správa portfólia

Manažment aktívne spravovaného portfólia využíva stratégie na nákup a predaj finančných inštrumentov. Aktívne riadený fond má správcov, alebo tím manažérov, ktorí prijímajú investičné rozhodnutia pre fond. 

Úspešnosť fondu ne-závisí len od ekonomickej alebo trhovej situácie ako je to u pasívnej správy.

Manažéri portfólia zapojení do aktívneho investovania sledujú trhové trendy, zmeny v ekonomike, zmeny politického prostredia a ďalšie faktory. Všetky dostupné dáta využívajú na načasovanie nákupu alebo predaja majetku a to má vplyv na výkonnosť portfólia.

Častokrát sa stáva že pasívny investor vidí pokles hodnoty kapitálu spolu s trhom, napríklad počas Covidu v roku 2020, no investor s aktívnou správou má stabilný pozitívny výnos. Nie je ale výnimkou že výkonnosť môže byť nižšia ako trh, napríklad tesne po Covide kde sme zažili rýchle zotavenie trhov.

Cieľom správcu portfólia v aktívne spravovanom fonde je poraziť benchmark alebo dosiahnuť vyšší zisk, to vyžaduje odborné znalosti, kontrolu rizika a správny money management ktorý je násobne komplexnejší ako len kúpiť a držať napríklad indexoví fond.

Bežný investor sa stretol s aktívnou správou, hedžovým fondom, či iným typov alternatívnych investícií len okrajovo. Bolo to doménou kvalifikovaných investorov. Je skvelé, že aj to sa postupne mení k lepšiemu. Ako viete začať s aktívnou správou?

zdroj: dreamstime

Portfólio je navrhnuté tak, aby čo najviac kopírovalo vývoj konkrétneho trhového indexu, alebo jeho referenčnej hodnoty.

Napríklad každá akcia uvedená v indexe je vážená. To znamená, že predstavuje určité percento z celého indexu. Množstvo akcií konkrétnej spoločnosti v danom indexe je závislé od veľkosti spoločnosti a jej vplyvu v reálnom svete. 

Pasívna správa portfólia

Pasívne stratégie nemajú manažérsky tím, ktorý formou predajov a  nákupov pravidelne rozhoduje o investíciách. Takýto fond môže byť štruktúrovaný ako fond obchodovaný na burze (ETF) alebo podielový fond. Tieto fondy sa označujú skôr ako pasívne riadené než neriadené, pretože každý z nich má správcu portfólia, ktorý má na starosti replikáciu indexu. 

Čo sa týka poplatkov, pasívna správa bola roky považovaná za lacnejšiu variantu investovania. Karta sa však pomaly obracia. Stále viac aktívne riadených fondov stavia na prvé miesto investora. Poplatky prichádzajú na rad, až keď investor zarobí. Takáto poplatková štruktúra sa nazýva success fee. Akonáhle investor nezarába, manažér portfólia nemá nárok na odmenu. Tento model je postavený na férovosti vo vzťahu k investorovi.

A tak z výhody pasívne riadeného portfólia, nízkych poplatkov sa stáva nevýhoda. Pasívne riadené fondy totiž účtujú rôzne poplatky za každých trhových okolností. Ak teda pasívny investor práve prerába, plateniu poplatkov sa nevyhne ani v takom prípade. 

Aktívne investovanie stále vedie

Začiatkom 21. storočia začala obľúbenosť pasívneho investovania postupne naberať na sile a aktívni investori začali byť vykreslovaní ako gambleri vopred odsúdení k strate. Svet ale nie je len čiernobiely. Na trhu je stále dostatok miesta ako pre aktívne, tak aj pasívne investovanie. A ako vidno na grafe, ani za vyše dve dekády nedokázala pasívna správa predčiť aktívne riadené fondy.

zdroj: morningstar.com

Práve investori, ktorí nezažili poslednú finančnú krízu majú dojem, že pasívne stratégie sú pre tých, čo chcú ostať bohatí, zatiaľ čo aktívne investovanie je pre tých, čo sa chcú bohatými stať.

Nálada na trhoch hrá stále v prospech aktívneho investovania a to hlavne u mladých ľudí. V aktívnej správe vidia vhodný diverzifikačný nástroj, ktorý dokáže ich kapitál ochrániť pred neočakávanými prepadmi na trhoch.

Ako diverzifikuje družstvo

Je zrejmé, že rozporuplné názory medzi aktívnym a pasívnym investovaním tak skoro neskončia. Voľba investora medzi aktívnou a pasívnou správou by sa mala odvíjať od jeho cieľov a zároveň akceptovaného rizika spojeného s investovaním. Sme toho názoru, že základom každého portfolia by mala byť dlhodobo udržateľná stabilita výnosov. Čím lepšie investor diverzifikuje svoje portfólio, tým viac sa dokáže k tomuto cieľu priblížiť. Pozrite sa bližšie, ako diverzifikuje svoje stratégie družstvo Salus Populi.

Zanechať komentár