Scroll Top

Ako správne diverzifikovať moje investičné portfólio?

dreamstime_m_181960385

Všetci sme už počuli, ako finanční odborníci popisujú výhody diverzifikácie portfólia. A je na tom kus pravdy, diverzifikácia je potrebná. Kto vsádza na jednu kartu a nerozdelí svoje investičné portfólio, vystavuje sa riziku. Môže ale nastať aj situácia, keď sa to s diverzifikáciou preženie. Ukážme si príklad, ako môžeme pri zostavovaní nášho portfólia udržať rovnováhu.

Čo je to diverzifikácia

Keď hovoríme o diverzifikácii akciového portfólia, máme na mysli pokus investora znížiť investičné riziko tým, že investuje do rôznych spoločností v rôznych odvetviach. Hoci väčšina investičných profesionálov súhlasí, že diverzifikácia nie je zárukou voči stratám, je to veľmi dobrá stratégia na dosahovanie dlhodobých finančných cieľov.

Existujú štúdie, ktoré demonštrujú, prečo diverzifikácia funguje. Jednoduchým rozložením investícií do rôznych sektorov s nízkou koreláciou, dosiahneme zníženie volatility cien. Keď sa niektoré obdobia stretávajú s ťažkými obdobiami, iným sa môže dariť. A presne toto zabezpečí celkovo konzistentnejší výkon portfólia. Netreba zabúdať ale na to, že bez ohľadu ako veľmi je portfólio rozdelené, riziko nemožno vylúčiť.

Môžete znížiť riziko spojené s jednotlivými akciami (akademici to nazývajú nesystematické riziko), ale existujú inherentné trhové riziká (systematické riziko), ktoré ovplyvňujú takmer každú akciu. Tomu nemôže zabrániť žiadna diverzifikácia.

Diverzifikácia nesystematického rizika

Všeobecne akceptovaným spôsobom merania rizika je skúmanie úrovní volatility. To znamená, že čím väčšie trhové pohyby robia konkrétne aktíva v danom čase, tým sú rizikovejšie. Na meranie volatility sa používa štatistický koncept nazývaný štandardná odchýlka. V článku ju pomenujeme riziko.

Podľa modernej teórie by ideálna diverzifikácia mala nastať  pri rozdelení investičného portfólia medzi 20 rôznych spoločností.

Mnoho investorov presadzuje mylný názor, že riziko sa priamo úmerne znižuje s každým ďalším rozdelením portfólia. Existujú dôkazy, že riziko môžete znížiť iba do určitého bodu, po ktorom už diverzifikácia nebude mať ďalší úžitok.

V knihe Edwina J. Eltona a Martina J. Grubera „Teória moderného portfólia a investičná analýza“ je uvedené, že priemerné riziko jediného akciového portfólia je 49,2 percenta. Pričom po dosiahnutí ideálneho stavu diverzifikácie na 20 rôznych akcií, by sa riziko takéhoto portfólia znížilo na 19,2%.  

Predstavuje to zníženie rizika o 30%. Taktiež bolo zistené, že rozširovaním portfólia na úroveň medzi 20 až 1,000 rôznych akcií, sa ďalšie riziko znížilo iba o 2,5%.

Pravá diverzifikácia

Štúdia uvedená vyššie ale inklinuje k tomu, že treba nakupovať akcie, ktoré sa navzájom líšia. Či už to bude veľkosťou spoločnosti, odvetvím, sektorom, alebo krajinou. Z finančného hľadiska to znamená, že kupujete akcie, ktoré navzájom so sebou nesúvisia. Toto pozorovanie sa však týka iba akciového portfólia. Celkové investičné portfólio by sa malo tiež diverzifikovať medzi rôzne triedy aktív ako napríklad dlhopisy, komodity, nehnuteľnosti, alebo alternatívne aktíva.

Ako diverzifikujú podielové fondy?

Mať investíciu  v podielovom fonde, ktorý investuje napríklad do 100 rôznych spoločností, nie je zárukou dobre vyváženého portfólia. Veľa fondov sa totiž špecializuje iba na jednotlivé odvetvia. To znamená, že ak je fond zameraný napríklad na technológie alebo farmaceutický priemysel, vaše portfólio bude diverzifikované stále iba v rámci konkrétneho odvetvia. Preto je vždy dobre vedieť o aký typ podielového fondu sa jedná.

Opačným príkladom sú nadmerne diverzifikované fondy. Najmä tie väčšie, ktoré investujú obrovské množstvo peňazí a tak rozdeľujú majetok do nadmerného množstva rôznorodých aktív. Aj toto vie byť jeden z dôvodov, prečo fond neprekoná benchmark. Tak klient prichádza o potenciálne vyšší výnos, no nijako mu to nepridá na úľave z poplatkov.

Záver

Diverzifikácia je ako zmrzlina. Je dobrá, ale iba s mierou. Panuje všeobecná zhoda v tom, že vyvážené portfólio s približne 20 rôznymi akciami je postačujúce na maximálne rozloženie trhového rizika. Väčšia diverzifikácia odníma potenciál väčších ziskov, ktoré môžu výrazne ovplyvniť konečný výsledok.

Podľa Warrena Buffetta „sa vyžaduje široká diverzifikácia iba vtedy, keď investori nerozumejú tomu, čo robia.“ Inými slovami, ak diverzifikujete príliš veľa, nemusíte veľa stratiť, ale ani veľa nezískate.

Kontaktujte nás a zistite viac o tom, ako diverzifikuje družstvo Salus Populi.

Zdroj: Investopedia.com

Zanechať komentár