Ako sa stať členom?

"Uchopte nástroje veľkých
investičných hráčov"

1. Spoznajme sa

Ak Vám bude družstvo po spoločnom rozhovore zapadať do vášho portfólia zašleme vám prihlášku podielnika.

2. Stanovy

Jednoducho online a elektronicky podpíšte stanovy podľa ktorých sa v družstve riadime.

3. Členský podiel

Čím väčší družstevný podiel máte, tým zaujímavejšie zhodnotenie majetku dosiahnete.

4. Diverzifikujte

Zvoľte jednu alebo viacero oblastí, z ktorých chcete generovať družstvu výnos a ktoré viete flexibilne meniť podľa trhových podmienok.

5. Flexibilita

Podiel v družstve môžete vždy previesť na tretiu osobu alebo eventuálne z družstva vystúpiť.

Najčastejšie kladené otázky

Salus Populi je moderné družstvo, ktoré prináša aj možnosť flexibilne podnikať a podieľať sa na podnikateľských príležitostiach veľkých hráčov. Zaoberáme sa aktívnym zhodnotením kapitálu družstva.

Majetok Salus Populi je tvorený členskými vkladmi jeho podielnikov, pričom sa každý z nich podieľa na hospodárskom výsledku alikvotne na základe výšky svojho členského vkladu. Odmenou manažmentu spoločnosti je prípadný podiel na dosiahnutom výnose

Našou víziou je priniesť aktívne riadené podnikateľské portfolio ľuďom, ktorí si chcú rozšíriť oblasť podnikania alebo chcú podnikať bez toho, aby sa stali podnikateľom. 

Prístup je založený na pridanej hodnote, ktorú prinášame v podobe aktívnej správy  podnikateľského portfólia a zdieľaní skúseností a know how medzi členmi družstva. Vďaka tomu dokážete operatívne riadiť obchody a využívať výnimočné príležitosti na trhu.

Členom sa môže stať plnoletá fyzická osoba alebo právnická osoba zo Slovenskej republiky alebo zahraničia.

Členovia s vkladom vyšším než 3 000 EUR budú dostávať privátne ponuky na samostatné projekty a členovia s vkladom vyšším než 15 000 EUR majú nárok na úplne špeciálne podnikateľské príležitosti.

Cieľom Salus Populi je stabilne dosahovať absolútne pozitívny výnos bez ohľadu na vývoj finančných trhov, svetovej ekonomiky alebo ďalších externých faktoroch. Členstvo v Salus Populi teda predstavuje ideálny doplnok do klasického akciového a dlhopisového portfólia.

Táto možnosť bude k dispozícií na začiatku roka 2021.