Salus Populi | Ako sa stať členom

Ako sa stať členom?

"Peniaze rastú na strome trpezlivosti."

1. Kontaktujte nás

Povieme vám všetky informácie a zodpovieme všetky vaše otázky. Ak chcete, môžete nás navštíviť aj osobne. Následne vám zašleme prihlášku podielnika.

2. Prečítajte si stanovy

V nich nájdete všetky dôležité body, práva a povinnosti podielnika. Podpisom prihlášky, ktorú nám stačí poslať elektronicky a vložením členského vkladu sa stávate členom družstva.

3. Pošlite svoj členský vklad

Čím väčší členský vklad máte, tým zaujímavejšie zhodnotenie majetku prostredníctvom spoločnej aktívnej správy podnikania môžete dosahovať.

4. Vyberte si odvetvie

Sami si zvolíte, kam chcete nasmerovať svoj členský vklad a svoje aktivity. Môžete ho rozdeliť aj do viacerých oblastí podnikateľských aktivít.

5. Poberajte rentu

Tak ako všetci podnikatelia, aj vy si každý mesiac môžete vziať svoj zisk alebo ho znovu investovať do podnikania.

Najčastejšie kladené otázky

Salus Populi je moderné družstvo, ktoré prináša aj možnosť flexibilne podnikať a podieľať sa na podnikateľských príležitostiach veľkých hráčov. Zaoberáme sa aktívnym zhodnotením kapitálu družstva.

Majetok Salus Populi je tvorený členskými vkladmi jeho podielnikov, pričom sa každý z nich podieľa na hospodárskom výsledku alikvotne na základe výšky svojho členského vkladu. Odmenou manažmentu spoločnosti je podiel na dosiahnutom výnose

Našou víziou je priniesť aktívne riadené podnikateľské portfolio ľuďom, ktorí si chcú rozšíriť oblasť podnikania alebo chcú podnikať bez toho, aby sa stali podnikateľom. 

Prístup je založený na pridanej hodnote, ktorú prinášame v podobe aktívnej správy  podnikateľského portfólia a zdieľaní skúseností a know how medzi členmi družstva. Vďaka tomu dokážete operatívne riadiť obchody a využívať výnimočné príležitosti na trhu.

Členom sa môže stať plnoletá fyzická osoba alebo právnická osoba zo Slovenskej republiky alebo zahraničia.

Členovia s vkladom vyšším než 3 000 EUR budú dostávať privátne ponuky na samostatné projekty a členovia s vkladom vyšším než 15 000 EUR majú nárok na mesačné vyplácanie výnosov vo forme renty.

Cieľom Salus Populi je stabilne dosahovať absolútne pozitívny výnos bez ohľadu na vývoj finančných trhov, svetovej ekonomiky alebo ďalších externých faktoroch. Členstvo v Salus Populi teda predstavuje ideálny doplnok do klasického akciového a dlhopisového portfólia.

Táto možnosť bude k dispozícií na začiatku roka 2021.