Scroll Top

Ako sa pripraviť na lepší dôchodok, alebo ísť do “penzie” skôr?

dreamstime_m_175413714

Neustále posúvanie vekovej hranice odchodu do dôchodku a nízka výška penzie. Tieto dva faktory čoraz viac inšpirujú ľudí k hľadaniu alternatívneho príjmu, vďaka ktorému by nemuseli pomýšľať na zníženie životného štandardu na dôchodku, alebo si ho dokonca ešte zvýšiť. Takýto príjem totiž nemusí byť len doplnkom k dôchodkovej rente, ale môže byť aj náhradou samotného starobného dôchodku. Dokonca môže umožniť odísť z práce skôr, ako to určuje hranica dôchodkového veku.

Ako to vyzerá s dôchodkami?

Súčasná generácia seniorov rozhodne neprežíva sen o švajčiarskom dôchodku v praxi a ani tá ďalšia na tom nebude lepšie. Predikcie vývoja ukazujú presne opačný trend. „Miera náhrady dnešných dôchodkov dosahuje niečo cez 40 %. Je vysoko pravdepodobné, že toto číslo bude v budúcnosti klesať. Pri človeku s hrubým príjmom na úrovni priemernej mzdy 1 000 eur sa počíta s mierou náhrady 30 %, čiže dôchodkom 300 eur.“ 

Tento nelichotivý stav by sme mohli pripísať demografickému vývoju v krajine a dôchodkovému systému, ktorý nie je nastavený práve ideálne. Ak sa demografický vývoj nezačne uberať k lepšiemu a nezmení sa dôchodkový systém, budúci penzisti nebudú mať rozhodne na ružiach ustlané. 

Priemerná dĺžka poberania dôchodku je vyše dve desaťročia. A povedzme si úprimne, tak dlho byť odkázaný na finančné suchoty nie je práve ideálna predstava.

Existuje riešenie

Nízke dôchodky môžu byť čiastočne vykompenzované druhým a tretím pilierom, ale už dnes je jasné, že to nebude postačujúce na udržanie životného štandardu. Nutné budú vlastné investície.

Ak sú úspory správne investované a necháme ich pracovať aj počas pravidelného vyberania istiny v sumách zodpovedajúcich dnešnej priemernej čistej mzdy, je potrebné si k odchodu na dôchodok vytvoriť aktíva aspoň na úrovni 100-tisíc eur.

Na prekvapenie, dopracovať sa k tejto sume pri nástupe do penzie nemusí byť vôbec náročné. Stačí si k tomu vytvoriť čo najskôr zvyk pravidelného odkladania peňazí. Začať rozmýšľať o dôchodku pri vstupe do prvého zamestnania je asi sci-fi, ale čím dlhšie to budete odkladať, tým náročnejšie to bude sa dopracovať k pasívnemu príjmu podľa predstáv.  

Uveďme si jednoduché príklady ako sa dá dosiahnuť 100-tisíc eur do dôchodkového veku 65 rokov počas rôznej dĺžky sporenia a ročnom výnose 7%.

Ak začnete odkladať v dvadsiatom roku života, stačí mesačne odložiť 30 eur na prekročenie hranice 100 000 eur. Tridsiatnici si budú musieť začať odkladať 60 eur mesačne a od štyridsiateho roku života už budete musieť obetovať mesačne 120 eur na dosiahnutie rovnakého cieľa.

Pri investovaní platí, že dôležitejšie ako výška investície je časový horizont odkladania peňazí. Samozrejme s vyšším kapitálom je jednoduchšie dosiahnuť svoje ciele skôr, ale aj s malým množstvom kapitálu pri dostatočnom časovom horizonte sa vie investor dopracovať k slušnému objemu peňazí.

Výška zhodnotenia samozrejme závisí aj od iných faktorov, akými sú poplatky, charakter investície a v neposlednom rade ekonomická situácia počas doby investovania. Vo všetkých prípadoch môže byť nápomocná napríklad aktívna správa majetku alebo alternatívne investície.

Na oficiálny dôchodok čakať nemusíte

Treba povedať, že výška úspor neurčuje len to, ako si budete na dôchodku žiť, ale aj to, či si budete môcť začať dôchodok užívať skôr ako k nemu príde. Ak teda chcete odísť z práce skôr, budete potrebovať dostatočne vysokú sumu na hospodárenie. To znamená, začať ukrajovať z nasporených peňazí a zároveň nechať zbytok pracovať, aby produkovali ďalšie. 

Prečo je vhodné začať so sporením čím skôr? Pretože čím skôr bude nasporené, tým skôr získate finančnú slobodu. Ideálny čas, kedy myslieť na dôchodok je hneď, ako človek začne zarábať, teda v mladom veku pri nástupe do prvého skutočného zamestnania. Čím skôr človek začne investovať, tým dlhší investičný horizont má a tým väčšie zhodnotenie kapitálu môže dosiahnuť. Je potrebné pamätať aj na zložené úročenie, kde aj malý rozdiel v ročných výnosoch dokáže z dlhodobého hľadiska priniesť výrazné rozdiely v celkovom zhodnotení kapitálu. 

Čím odvážnejšie človek s prostriedkami nakladá, tým viac prehlbuje riziko, ale zároveň aj zvyšuje šance na vyššie zisky. Netreba však zabúdať na to, že riziko by malo byť prispôsobené veku sporiteľa. Ten čím je mladší, tým rizikovejšie investície si môže dovoliť a tak zvýšiť úroveň potenciálneho výnosu.

Ako si zabezpečiť viac zdrojov príjmu?

Rizikom pri tvorbe pasívneho príjmu v klasických podielových fondoch, alebo formou pasívnej správy je, že výnos portfólia môže v čase kolísať, alebo sa dokonca môže v čase kríz hlboko prepadnúť a niekoľkoročná snaha o dosiahnutie finančného cieľa môže namiesto toto viesť k strate výnosov. To, že hodnota investícií môže aj niekoľko rokov po sebe klesať a nedosahovať požadovanú úroveň zisku, by mali vykompenzovať iné roky, počas ktorých môže portfólio zarobiť zasa viac. 

Preto je vhodným riešením si svoj finančný balík diverzifikovať a spoľahnúť sa aj na aktívnu správu majetku, ktorá nie je naviazaná na ekonomické dianie vo svete. 

Vhodnou alternatívou môže byť podielové družstvo Salus Populi. Táto platforma sprístupňuje svojim členom moderné príležitosti a generuje pre nich podiely z výnosov podnikateľskej činnosti. Po vstupe sa stávate plnohodnotným členom s možnosťou využívania benefitov ako je napríklad ochrana majetku počas ekonomickej nestability alebo vyplácanie renty.

Zanechať komentár