Scroll Top

Ako efektívne diverzifikovať investičné portfólio? Časť 1

sasha-commoditiesboom-main-1600x886

Diverzifikácia je investičná stratégia riadenia rizík spôsobom, kedy kapitál investora je rozdelený do rôznych tried aktív. Čím lepšia diverzifikácia, tým viac dokáže investor ochrániť svoje investičné portfólio pred prípadnými finančnými stratami. Je to veľmi silná zbraň na dosahovanie stabilných výnosov v dlhodobom horizonte. Investori majú častokrát mylné predstavy o tom, ako by mala správna diverzifikácia vyzerať. Domnievajú sa, že ak je celý investičný kapitál vložený v nejakom podielovom fonde, je to postačujúce. Nemusí to byť však pravdou.

Investičné portfólio vo fondoch

Podielové fondy v rámci diverzifikácie majú svoje výhody, ale aj nevýhody. V praxi to vyzerá nasledovne. Ak fond investuje napríklad do 500 spoločností a niekoľkým spoločnostiam sa z nejakého dôvodu nedarí, dopad na investora to bude mať pravdepodobne minimálny.

Rôzne správcovské spoločnosti, ponúkajú rôzne možnosti diverzifikácie medzi odvetvia akými môžu byť napríklad technologické firmy, farmaceutické firmy, ropný priemysel, zelená energia a mnoho ďalších. Tak kapitál síce môže byť diverzifikovaný medzi cenné papiere viacerých firiem, ale môže sa stať, že portfólio bude nedostatočne diverzifikované v rámci odvetvia.

Príklad: máte zainvestované vo viacerých spoločnostiach, ale všetky, alebo väčšina z nich sú naviazané na jeden priemysel, napríklad ropný. Môžu to byť ťažiarske spoločnosti, spracovateľské spoločnosti, spoločnosti zaoberajúce sa predajom pohonných hmôt atď. Ak sa dopyt po rope výrazne oslabí, dariť sa prestane všetkým spoločnostiam a Vaša diverzifikácia týmto pádom stratila zmysel. 

“Vajíčka stále ostali v jednom košíku, aj keď boli rôzne.”

zdroj: dreamstime

Ešte je dôležité si uvedomiť, že akokoľvek bude Vaše investičné portfólio diverzifikované v rámci tradičných investícií pasívnej správy, nie je to zárukou ochrany pred negatívnym sentimentom na trhoch. Celé portfólio môže spadnúť spolu s trhom.

Diverzifikácia do aktívnej správy

Z nášho pohľadu si správna diverzifikácia vyžaduje modernejší prístup, predmetom ktorého majú byť aj alternatívne investície. Misky váh sa tak ešte viac priklonia na stranu investora. To preto, že alternatívy nekorelujú s vývojom trhov. Do alternatívnych investícií sa okrem zberateľských predmetov radí aj aktívna správa majetku. Výhodou je, že na generovanie výnosov dokážu stratégie aktívnej správy využívať všetky pohyby na trhoch. 

Príklad: ak má tradičný investor nakúpené akcie firmy, ktorej sa nedarí, jeho investícia stráca na hodnote. Na druhej strane aktívne riadené investície dokážu zarobiť na rovnakých akciách spoločnosti aj v čase prepadov.

zdroj: dreamstime

Kvalifikovaným investorom, ktorý využíva aktívnu správu, je aj družstvo Salus Populi. Družstvo je fintech platforma, na ktorej viete uchopiť nástroje moderného investora a vytvoriť si  diverzifikované portfólio, na ktoré budete pyšní. 

Časy, kedy boli alternatívne investície iba atraktívnym doplnkom na spestrenie investičného portfólia sú dávno preč. Čoraz viac investorov v nich totiž vidí potenciál na dosiahnutie stabilnejších výnosov. 

Osobné portfólio každého investora by malo byť dostatočne diverzifikované tak, aby ho neprekvapili ani prepady na trhoch. Spoliehať sa v tomto prípade iba na pasívnu správu je nedostatočné, pretože s každým prepadom na trhoch prichádza pokles hodnoty investícií, ktorý môže trvať aj roky.

V tomto seriály vám priblížime nástroje, ktoré viete využiť na budovanie skutočne diverzifikovaného portfólia s vyšším a stabilnejším výnosom.

Zanechať komentár