Scroll Top

5 základných pravidiel ako poskladať investičné portfólio

investičné portfolio

Vytvoriť dobré investičné portfólio zahŕňa určité pravidlá, ktorými sa skúsení investori riadia. Od nich totiž primárne závisí úspech a výsledky investičného portfólia. Ako teda postupovať, aby ste splnili všetky predpoklady na dosiahnutie úspechu? Prečítajte si 5 základných pravidiel, ako poskladať investičné portfólio.

1. Definujte si základné investičné kritéria 

  • Investičný cieľ (napríklad generovanie konštantného toku príjmov alebo zameranie sa na budovanie majetku) 
  • Časový horizont (krátkodobé, strednodobé alebo dlhodobé) 
  • Miera rizika, ktoré ste ochotní znášať (nízke, stredné alebo vysoké) 

Pri investovaní je dôležité, aby ste si stanovili konkrétne ciele. Tie Vás prinútia držať sa plánu a nepoľaviť v investovaní. Taktiež by ste mali vedieť v akom časovom horizonte chcete svoj cieľ dosiahnuť a prispôsobiť tomu mieru rizika, ktorá je s investovaním spojená. 

Neexistuje jedno jediné vhodné investičné portfólio pre všetkých. Na investičné rozhodnutia vplývajú povahové črty jednotlivcov a preto ak aj dvaja investori majú rovnaký cieľ s veľkou pravdepodobnosťou sa k nemu dopracujú rozdielnymi spôsobmi.

zdroj: pexels.com

2. Vyberte si vhodné investičné nástroje

Keď si zadefinujete investičné kritéria, nastane čas sa rozhodnúť, do akých nástrojov budete investovať. Môžete si vybrať z palety konzervatívnych aktív akými sú dlhopisy, alebo zlato, počínajúc rizikovejšími akciami, cez investovanie do komodít, až po kryptomeny. Predtým ako si vyberiete investičný nástroj, je dôležité poznať ich charakteristiky a to nielen z hľadiska očakávaného výnosu, ale aj z hľadiska nákladov, likvidity a rizika. 

3. Diverzifikujte portfólio

Dobrá diverzifikácia by mala byť Vašou “mantrou investovania.” Diverzifikujte vždy a diverzifikujte dostatočne! Pre Vaše investičné dobro nikdy nepodceňujte túto dôležitú vec. Keďže predpovedať budúcnosť nevie nikto, rovnako nikto nevie, ako sa bude vyvíjať Vaša investícia. Na historické výsledky sa spoliehať nemôžete, pretože tie nie sú zárukou výkonu investície v budúcnosti. Ak ste natrafili na aktíva, ktoré sa pýšia peknými historickými výnosmi, nikdy to nieje dôvod vsadiť všetko na jednu kartu. 

Z dôvodu ochrany rozložte svoj kapitál do nástrojov s rôznymi charakteristikami. Tak minimalizujete pravdepodobnosť, že všetky investície skončia naraz v mínuse. Čím väčšia je diverzifikácia portfólia, tým menšie je riziko straty kapitálu. Aj správna diverzifikácia má však svoje limity.

Diverzifikácia nezávisí ani tak veľmi od počtu nástrojov, ktoré tvoria portfólio, ale skôr od ich charakteristík a celkovej alokácie aktív.“ 

Príklad: Ak alokujete všetky Vaše aktíva do podielového fondu v domnení, že fond je dostatočne diverzifikovaný, nemusí to byť pravda. Pravdou síce je, že fondy diverzifikujú, ale ich aktivita je zameraná na nákup akcií a dlhopisov konkrétnych spoločností a ekonomík. V praxi to znamená, že ak príde prepad trhov z dôvodu ekonomickej krízy, padajú aj trhy a Vaše portfólio vo fonde ich nasleduje.

Ak chcete diverzifikovať dostatočne dobre, obohaťte svoje portfólio o aktívnu správu majetku. Aktívne riadené portfólia nie sú naviazané na pohyb trhov a v čase krízy budú Vaše financie chránené pred prepadmi.

zdroj: pexels.com

4. Zaujímajte sa o svoje investície 

Vraj najlepšie je investovať a zabudnúť. Možno niečo pravdy na tom je, pokiaľ hovoríme o horizonte 20-tich rokov a Vy ste na začiatku. Ale…

Pravidelným hodnotením výkonnosti Vášho portfólia zistíte, či ste na dobrej ceste k dosiahnutiu svojich finančných cieľov. Ak výkonnosť portfólia nedosahuje očakávania, musíte analyzovať a identifikovať príčinu nedostatočného výkonu. Nie je nutné sledovať vývoj dennodenne a dokonca ani každý mesiac. Uistite sa však, že máte pravidelný prehľad o vývoji Vášho portfólia.

Ak sledujete investičnú výkonnosť, môžete včas reagovať. Neuponáhľajte sa príliš skorými reakciami na nedostatočný výkon. Volatilita trhu a nepredvídané situácie môžu mať vplyv na Vašu investíciu aj v podobe dočasných poklesov.

zdroj: pexels.com

5. Poraďte sa s odborníkom

Vytvoriť si dobre vyvážené portfólio nie je také jednoduché. Vyžaduje si to určité znalosti trhov a finančných nástrojov. Ak si nie ste istí tým čo robíte, požiadajte o pomoc odborníka. Nemusí to nutne znamenať nechať niekoho iného rozhodnúť o zložení Vášho portfólia. Dobre mienené rady Vás môžu krok za krokom previesť úskaliami investovania a po definovaní si základných kritérií bude na Vašom rozhodnutí, akou cestou sa vyberiete. 

Záver

Bez ohľadu na Vaše investičné skúsenosti, teraz je ten správny čas ubezpečiť sa, že Vaše portfólio je v súlade s Vašimi cieľmi, časovým plánom a ochotou riskovať. Nemáte žiadne investičné portfólio? Hovorí sa, že najlepší čas investovať bol pred desiatimi rokmi a druhý najlepší čas je teraz. Pravidelné a disciplinované investovanie Vám umožní zabezpečiť dosiahnutie finančného cieľa.


Pri zostavovaní plánu pamätajte, že dobrá investičná stratégia zahrňuje kvalitnú diverzifikáciu. Stratégie, ktoré využíva aj družstvo Salus Populi umožňujú diverzifikovať portfólio tak, aby bolo odolné aj voči trhovým prepadom. Ak sa chcete dozvedieť viac, kontaktujte nás a my Vám radi odpovieme na vaše otázky.

Zanechať komentár