Saluspopuli - spoločenstvo s tradičnými hodnotami pre moderných ľudí

Pridaj sa k nám a už nikdy nebudeš investovať sám.

Sme moderné družstvo, spoločenstvo, ktoré spája boutiqový svet profesionálneho investovania a našich členov. Získate málo dostupné príležitosti tak, aby ste si mohli férovým spôsobom vytvoriť budúcnosť, ktorá vám vyhovuje.

Ako sa stať členom O nás

Stabilita

Prinášame hodnotu v strednedobom horizonte bez ohľadu na dianie v ekonomike. Naši členovia spia s vedomím bezpečnosti a stability.

Samostatnosť

Salus Populi je nezávislý subjekt, ktorý sa vyznačuje úplnou samostatnosťou pri svojom konaní a rozhodovaní. Určujeme si svoju prítomnosť aj budúcnosť. Sme samostaní, ale nie osamelí.

Spoločenstvo

Pracujeme spoločne pre prínos všetkých členov v dobrých aj ťažších časoch. Sme odolní voči vonkajším vplyvom a zabezpečujeme stabilitu a výnos pre celé družstvo.

Hovoria o nás