Salus Populi | Nemusíte byť podnikateľmi, aby ste mali výnos z podnikania

Nemusíte byť podnikateľmi, aby ste mali výnos z podnikania

Spojili sme tradičný koncept družstva s podnikaním v 21. storočí. V podnikateľskej platforme si sami vyberiete, na ktorých projektoch budete participovať a dosahovať zisk. Dostanete sa k príležitostiam, s ktorými si môžete vytvoriť budúcnosť podľa predstáv.

Ako sa stať členom O nás

Stabilita

Ako spoločenstvo prinášame hodnotu v strednodobom horizonte bez ohľadu na dianie v ekonomike. Spoločne ako členovia zhodnocujeme svoje peniaze s vedomím bezpečnosti a stability.

Samostatnosť

Sme samostatným subjektom, ktorý sa vyznačuje plnou nezávislosťou pri svojom podnikaní a rozhodovaní. Každý náš člen má bez ohľadu na výšku členského vkladu možnosť podieľať sa na rozhodovaní o smerovaní družstva.

Spoločenstvo

Pracujeme spoločne pre prínos všetkých členov v dobrých aj ťažších časoch. Sme odolní voči vonkajším vplyvom a zabezpečujeme stabilitu a výnos pre celé družstvo.

Hovoria o nás